Translate

Blogiarkisto

Etsi blogista omalla hakunimikkeellä

sunnuntai 13. lokakuuta 2019
Hei! 
Tällä viikolla olen keskustellut ihmisten kanssa arvomaailman erilaisista 
käsitteistä ja lähestymistavoista.Ihmissuhteiden arvomaailmaEnsinnäkin on tärkeää ymmärtää, mihin näkemyksiin, muistoihin tai kokemuksiin ihmiset pohjaa heidän arvomaailmansa. Silloin kun puhutaan arvoista, se väistämättä jakaa ihmiset vähintään kahtaalle. Hyvin usein tällainen mielipiteiden ja näkemysten jakautuminen tapahtuu silloin kun omaa täysin erilaisen kokemuspohjan, verrattuna vaikka kasvu ympäristöön.  Siinä määrin, että on kasvanut täysin erilaisissa olosuhteissa kuin muut ihmiset.  Mielestäni tällaisessa tilanteessa on tärkeää kehittää sitä kykyä, jossa edes käsitteellisesti oppii samastumaan toisen ihmisen, joko kokemukselliseen maisemaan,  toisenlaiseen maailmankatsomukseen tai vähintään siihen tunnemaisemaan, jota hän tuntee ja peilaa ympärilleen. 


 Kyseessä voi olla kaveruus suhde tai jokin muu ihmissuhteen muoto niin silloin mielestäni nämä henkilökohtaiset  arvot on tärkeää käydä läpi, jotta voi jakaa näkemyksiä avoimesti tai edes kyseenalaistaa nämä erilaiset arvot, jotta ihmissuhde voidaan säilyttää, ylläpitää tai kehittää sitä, jatkoa ajatellen. Mielestäni on tärkeää syventää ihmissuhdetta, varsinkin silloin kun yhteiselon vuosia alkaa kertymään yhä enemmän. Joissain tapauksissa tämä syventyminen tapahtuu luonnostaan, avoimen keskustelun avulla, eikä se aiheuta sen suurempaa ongelmaa kenellekään.  Mistä sitten voi ottaa oppia näihin erilaisiin elämän arvoihin? Tätä kysymystä olen pohtinut toisinaan. Elämässä kohtaa erilaisia arvoja esimerkiksi ruokailutottumusten suhteen. Automerkkien mieltymysten suhteen. Rahankäytön suhteen. Harraste mieltymysten suhteen. Periaatteessa arvomaailman käsitteet voidaan liittää moniin erilaisiin asioihin. Olen itse harrastanut erilaisia kamppailulajeja esimerkiksi. Arvostan näissä suuntauksissa sitä, että saa kehittää kehonhallintaa ja ohella voi ylläpitää kuntoa sekä oppia puolustautumaan jos sellainen tilanne tulee kohdalle. Näissä näkemyksissä omistan kolme erilaista arvoperustaa.  1. Kehonhallinta. 2. Fyysisen terveyden ylläpitäminen. 3. Itsepuolustustaito. Uskon siihen, että arvoperusta on todella tärkeää ymmärtää ja jakaa heidän kanssa, jotka ovat keskeisessä asemassa näiden arvoperusteiden suhteen. Elämässä tai vuorovaikutuksellisissa tilanteissa, joko suoraan tai välillisesti. Ihmissuhteissa näihin arvoihin voidaan mielestäni helposti liittää esimerkiksi. Lojaalius, vastavuoroisuus, rehellisyys ja avoimuus.  Yrittäjien yhteistyön merkeissä  on mielestäni tärkeää osata erottaa tunteiden hallinta tai  vähintään niiden prosessointi jos kyseessä on pelkästään, jokin konkreettinen asiapapereiden selvittämiseen liittyvä seikka. Ajatellaan konkreettinen tilanne. -yrittäjä ostaa palvelun yhteistyökumppanilta. Yrittäjä on asioimassa yhteistyökumppanin luona ja hän tahtoo selvittää jonkin kirjanpidollisen seikan. Sitten tämä yhteistyötaho ilmaisee asiansa suorasukaisesti. Yrittäjä kokee, että asia tuli esille hieman tiukka sävyisesti, eikä meinaa päästä yli tuosta tunnelatauksesta, jonka tuo suorasukainen asian ilmaisutapa hänen tunnemaisemassa herätti. Hän miettii pitääkö siirtyä puolustusasemiin ja ryhtyä väittelyyn tämän keskustelukumppanin kanssa.  Hän päätyy pienen pohdinnan jälkeen siihen että yhteinen sovittu arvoperuste on siinä, että tämä asia käy selväksi -. Arvoperusteena on asian hoidon kannalta tärkeää tilanteen selvittäminen, eikä niinkään se tekijä että asian ilmaisutapa oli hieman suorasukainen. Näin asia saadaan hoidetuksi ilman sen suurempaa konfliktia. 

Songs // Kappaleet:
*
*


_

Feel free, be well and we meet again!

*

_

Namaste

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti