Translate

Blogiarkisto

Etsi blogista omalla hakunimikkeellä

sunnuntai 13. lokakuuta 2019
Hei! 
Tällä viikolla olen keskustellut ihmisten kanssa arvomaailman erilaisista 
käsitteistä ja lähestymistavoista.Ihmissuhteiden arvomaailmaEnsinnäkin on tärkeää ymmärtää, mihin näkemyksiin, muistoihin tai kokemuksiin ihmiset pohjaa heidän arvomaailmansa. Silloin kun puhutaan arvoista, se väistämättä jakaa ihmiset vähintään kahtaalle. Hyvin usein tällainen mielipiteiden ja näkemysten jakautuminen tapahtuu silloin kun omaa täysin erilaisen kokemuspohjan, verrattuna vaikka kasvu ympäristöön.  Siinä määrin, että on kasvanut täysin erilaisissa olosuhteissa kuin muut ihmiset.  Mielestäni tällaisessa tilanteessa on tärkeää kehittää sitä kykyä, jossa edes käsitteellisesti oppii samastumaan toisen ihmisen, joko kokemukselliseen maisemaan,  toisenlaiseen maailmankatsomukseen tai vähintään siihen tunnemaisemaan, jota hän tuntee ja peilaa ympärilleen. 


 Kyseessä voi olla kaveruus suhde tai jokin muu ihmissuhteen muoto niin silloin mielestäni nämä henkilökohtaiset  arvot on tärkeää käydä läpi, jotta voi jakaa näkemyksiä avoimesti tai edes kyseenalaistaa nämä erilaiset arvot, jotta ihmissuhde voidaan säilyttää, ylläpitää tai kehittää sitä, jatkoa ajatellen. Mielestäni on tärkeää syventää ihmissuhdetta, varsinkin silloin kun yhteiselon vuosia alkaa kertymään yhä enemmän. Joissain tapauksissa tämä syventyminen tapahtuu luonnostaan, avoimen keskustelun avulla, eikä se aiheuta sen suurempaa ongelmaa kenellekään.  Mistä sitten voi ottaa oppia näihin erilaisiin elämän arvoihin? Tätä kysymystä olen pohtinut toisinaan. Elämässä kohtaa erilaisia arvoja esimerkiksi ruokailutottumusten suhteen. Automerkkien mieltymysten suhteen. Rahankäytön suhteen. Harraste mieltymysten suhteen. Periaatteessa arvomaailman käsitteet voidaan liittää moniin erilaisiin asioihin. Olen itse harrastanut erilaisia kamppailulajeja esimerkiksi. Arvostan näissä suuntauksissa sitä, että saa kehittää kehonhallintaa ja ohella voi ylläpitää kuntoa sekä oppia puolustautumaan jos sellainen tilanne tulee kohdalle. Näissä näkemyksissä omistan kolme erilaista arvoperustaa.  1. Kehonhallinta. 2. Fyysisen terveyden ylläpitäminen. 3. Itsepuolustustaito. Uskon siihen, että arvoperusta on todella tärkeää ymmärtää ja jakaa heidän kanssa, jotka ovat keskeisessä asemassa näiden arvoperusteiden suhteen. Elämässä tai vuorovaikutuksellisissa tilanteissa, joko suoraan tai välillisesti. Ihmissuhteissa näihin arvoihin voidaan mielestäni helposti liittää esimerkiksi. Lojaalius, vastavuoroisuus, rehellisyys ja avoimuus.  Yrittäjien yhteistyön merkeissä  on mielestäni tärkeää osata erottaa tunteiden hallinta tai  vähintään niiden prosessointi jos kyseessä on pelkästään, jokin konkreettinen asiapapereiden selvittämiseen liittyvä seikka. Ajatellaan konkreettinen tilanne. -yrittäjä ostaa palvelun yhteistyökumppanilta. Yrittäjä on asioimassa yhteistyökumppanin luona ja hän tahtoo selvittää jonkin kirjanpidollisen seikan. Sitten tämä yhteistyötaho ilmaisee asiansa suorasukaisesti. Yrittäjä kokee, että asia tuli esille hieman tiukka sävyisesti, eikä meinaa päästä yli tuosta tunnelatauksesta, jonka tuo suorasukainen asian ilmaisutapa hänen tunnemaisemassa herätti. Hän miettii pitääkö siirtyä puolustusasemiin ja ryhtyä väittelyyn tämän keskustelukumppanin kanssa.  Hän päätyy pienen pohdinnan jälkeen siihen että yhteinen sovittu arvoperuste on siinä, että tämä asia käy selväksi -. Arvoperusteena on asian hoidon kannalta tärkeää tilanteen selvittäminen, eikä niinkään se tekijä että asian ilmaisutapa oli hieman suorasukainen. Näin asia saadaan hoidetuksi ilman sen suurempaa konfliktia. 

Songs // Kappaleet:
*
*


_

Feel free, be well and we meet again!

*

_

Namaste

sunnuntai 6. lokakuuta 2019Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa tässä hei!

*

Koulukiusaaminen on ollut esillä viime päivinä jonkin verran.
Sukelsin hieman aihealueiden maailmaan ja tuon omia näkemyksiä esille.

Mikä lääkkeeksi koulukiusaamiseen?Aiheista muualla:*


*


Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!
torstai 26. syyskuuta 2019

Wellness Coach Jari Here hi!


Today I came to share this one idea with you. 
If you want to think about the headline. It can be following 


The Balance of Two Point One

Suomennos - youtube kanavalla -Mainly when we think about the balance of two it can be referred between two people, who are going to be in a relationship or in the other hand we can referred it with an idea like a one personas relation with hi's relation to any field of profession or the working environment. Mainly there should be at least some kind of enjoyment into it, if it's meant to fulfill at least some sort of bigger fulfillment. 
Short cuts are the best. So, in shortly we should find the purposeful and meaningful, emotional enjoyment in any action that we wish to do in long run of life. If we want it to be as a choice of the everyday living. 


This way of living, any one of us are able to stand tall and honest. With our one half of potential. As it could be described. Such approach leads our connection to be on any matter, mostly profound. As it can be on each moment when we proceed to enjoy our time with each others, during the days and night's. Coming back to the balance of two in correlation with the relationship matters, mainly in matters of love for example. I can strongly believe there should be the physical fulfillment between these people, who want to form a deeper connection in a daily basics. There should also be the mental closeness as well. Other wise it would not be balanced enough as a healthy relationship, should be. 


So, in long run and stable way of living, this mental connection should be the one which is more profound. Because I truly think that will be the one thing which help those people to stick together in a rainy days. When people are most often searching the shelter to share with each others. Physical hence should not foe the mental attraction. Mainly to keep the true connection alive continuously. Mind should not foe the heart and inward approach should be slice on the winning side, beside the outward. Then I have couple more ideas to share for the balance of two. First it appears when we should balance the cap between mythology and personalization. We should personalize the image of our mythological personas behavior or the way of life that he or she is living. Have to remind tough that enjoyment doesn't require any other human being to exist along with you all the time. Secondly we should find the balance of two between working and sports. That can be another story- 
Songs & videos***

Feel free, be well and we meet again!Namaste


maanantai 16. syyskuuta 2019Hei!
Olen tässä viime aikoina miettinyt sitä, mitä sankaritarinat ovat ja varsinkin sitä, miten niihin samastuminen vaikuttaa siellä käytännön arjessa. Syvennyn aiheeseen seuraavan tarinan kautta. 

Sankaritarinat ja unelmien kauneus

( subtitles coming later )


Hyvin usein sankaritarinoita ajatellessa, nousee mieleen elokuvat. 
Tiedäthän sen tunteen kun, joku hyvä elokuva tai hyvän elokuvan katselukokemus, nostaa esiin niitä hyviä fiiliksiä ja tulee se tunne, että voi samastua tuohon elokuvan sankaritarinaan. Sen elokuvan vaiherikkaisiin hetkiin, jotka sisältyi tuon sankaritarinan eri vaiheisiin. Pääasiassa siellä on ollut ne elokuvan alkuvaiheen haasteet ja sitten se tietty käännekohta, josta on ponnistettu kohti sitä riemukasta voittoa. Silloin  kun tuohon sankaritarinaan onnistuu samastua lähes täydellisesti, silloin joutuu myös oikeasti tutkimaan niitä sisäisiä vaiherikkaita tunteita, jotka joutuu tietysti jossain määrin kohtaamaan, koska joudumme tietyssä vaiheessa luopumaan tuosta nostalgisesta fiiliksestä, jonka tuo kyseinen se elokuva on meidän sisimmässämme herättänyt.  Toisin sanoen, joudumme palaamaan arjen rytmiin, joka voi olla kaukana siitä nosteesta ja fiiliksestä, jonka tuo sankarihahmon voittoisa seikkailu on saattanut sisimmässämme herättää. Haaste on toisinaan siinä, että kyseiset elokuvat, saattavat herättää myös niitä omia toiveita ja unelmia, joita kohti haluaa edetä. Se, kuinka kukin pystyy sitoutumaan tähän unelman tai vision kauneuteen, vaihtelee itseasiassa aika paljon, eri ihmisten keskuudessa. Jälleen korostuu myös se tekijä, kenelle kerromme tämän toiveen tai haaveen ääneen, ja varsinkin se on tärkeä huomio, että kuinka näihin ääneen ilmaistuihin toiveisiin ja unelmiin suhtaudutaan.  Hyvä kuuntelija, tietysti kannustaa ja etsii mahdollisuuksia, jotta voit lähteä toteuttamaan sitä omaa sankaritarinaa, kohti tuota sinun visiota siitä. Joksi sen itse tahdot luoda tai määrittää sillä hetkellä. Osa kuuntelijoista kertoo heti ääneen ne heidän omat pettymyksen ja katkeruuden kokemukset, eikä sellainen ilmaisutapa välttämättä ole positiivisessa genressä mainittu. Silloin kysyy luonnetta uskoa tuohon unelmaan, vahvemmin kuin mitä tuo palaute antoi ymmärtää. Nyt syvennyn tähän unelmien käsitteeseen hieman seikkaperäisemmin. Ensiksi meille syntyy se ajatus tai idea tuosta unelmasta. Vasta sitten alamme luomaan suhdetta siihen. Tuossa vaiheessa, emme vielä välttämättä osaa määrittää sitä, millainen tuo suhde on nyt tai tulevassa. Kuitenkin meidän tulee vahvistaa tuota henkilökohtaista uskoa ja luottamusta, tämän tietynlaisen unelmien tien toteuttamiseksi, jotta löydämme sen elämäntavan, joka vie kohti sitä suurempaa visiota. Sitten kun tuo uskomus ja luottamus vahvistuu, alamme luonnostaan kulkemaan kohti sitä käytännön elämää, jossa nuo unelmien askeleet alkavat olla osa sitä arjen todellisuutta. Lisään tähän vielä sen, että silloin kun tuo uskomus ja luottamus vahvistuu sekä alamme löytämään sitä oikeanlaista suuntaa, silloin myös alamme myös valikoimaan niitä ihmisiä, jotka ovat mahdollisesti, parhaita esimerkkejä tai parhaita roolimalleja. Parhaita auttajia, jotta löydämme ne parhaat toimintamallit ja rakentavat toiminta strategiat, joita tahdomme soveltaa sinne arjen elämään. 
Songs  //  Laulut ja musiikit
*


*


*Final lightening // Loppukevennys

You're Welcome (From "Moana")


-

-

Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!

-

Namaste


lauantai 7. syyskuuta 2019

Hei!


Olen tässä viime aikoina miettinyt sitä, mitä se hyvinvointivalmentajan vastuu tarkoittaa siellä käytännön arjessa ja ohjaus tilanteissa. Kirjoitin aiheesta yhteenvedon ja kuvasin seuraavan videon tähän aiheeseen.


Hyvinvointivalmentajan vastuu
Vastuu kysymyksissä lähtökohdan tulee mielestäni olla siinä, että kyseessä on tiedonjakotilanne,  Näin ollen tasavertaisuus on tärkeää, aina silloin kun ohjataan asiakkaita heidän aihealueiden parissa. Tietysti ohjaajan metodit ja opetustavat pitää saada kyseenalaistaa, jotta päästään kunnolla selvyyteen siitä, mitä ne ovat. Näin ollen myös jokainen ymmärtää omien vastuualueiden rajat. Ohjaajalla tulee mielestäni olla aito ja vilpitön halu, löytää juuri sille tietylle asiakkaalle sopivat työkalut arjen haasteiden selvittämiseen. Siten ajatellen, hänen tulee toimia jonkin aikaa ohjauksellisessa vastuussa, jotta nämä tietyt harjoitteet sisäistetään oikealla tavalla. 

Hyvinvointivalmentajalla on vastuu ohjata asiakasta,  itsenäisten harjoitteiden kanssa, siinä määrin että se työ tehdään siellä alueilla, missä sitä tarvitaan.  Tässä asiayhteydessä tuon kolme näkemystä esille. 


1.Tunnetyöskentely alueet
2.Ajatus- ja uskomusmallien rakenteet
3. Asenne- ja suhtautumistapa muutokset


Joka kerta kun nämä työkalut tai työskentelytavat herättävät jonkin tunnekokemuksen tai tunnereaktion niin siihen tulee puuttua ohjauksellisesti, jotta sen käsittely ohjataan rakentavaan suuntaan. Tässä oikeastaan kiteytyy hyvinvointivalmentajan vastuu siitä, miten ohjataan ja se miten se vaikuttaa kun sanotaan jotain tietyllä tapaa. 

songs:

*

*

*


*Feel free, be well & we meet again!


Namaste

keskiviikko 28. elokuuta 2019Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa tässä hei!Tänään tulin luomaan pienen katsauksen onnellisuuden kriteereihin. 
Pääasiassa meillä on kolme onnellisuuden kriteeriä.

-
1. Meillä on tarve kokea taloudellista turvallisuutta.
2. Meillä on tarve olla yhteiskunnallisesti hyväksytty.
3. Meillä on suuri toive olla vähintään yhden ihmisen rakastettu.
-
-
Hox. Huomioi Extra tarina, joka selviää vain katsomalla video 
(ks. lisätiedot alla/yllä olevalta videolta. Onnellisuuden kolme kriteeriä).


Onnellisuuden Kolme Kriteeriä

Lisätietoja löydät 

Instagram

nettisivut
Laulut 

Rex Orange County - Happiness (Lyric Video) 🎵
-
Fighting dreamers - Lyrics and Translation
.
Sign - Flow (English Lyrics)
-

Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!

.

Moikka!


lauantai 10. elokuuta 2019

perjantai 2. elokuuta 2019

Wellness Counselor Jari Kenttämaa
here hi!

Today I came to clarify the challenges of the observer's mind. Basically there is at least two choices of the challenges. Mainly to separate yourself from the surroundings or include yourself with the surroundings.


<< check more from the video below >>
- Suomitekstit youtube kanavalla -
The Challenges of the observer's mind


Tarkkailijan luonteenpiirteen haasteet

Related songs and topics
-


-


-- Feel free, be well and we meet again -


-


namaste

perjantai 26. heinäkuuta 2019
Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa tässä hei!Tänään tulin kertomaan muutaman näkemyksen ihmissuhde aiheisiin.

Lähestyn näitä näkemyksiä pienen tarinan kautta.

Ympäristön havainnoiminen
-
Silloin kun ihminen syntyy niin hän aistii tätä ympärillä olevaa totuudenmukaisuutta pääasiassa kuuloaistin kautta ja hajuaistin kautta. Lisäksi myös aistimme ympäristöä näköhavainnoin sekä tuntemuksin. Tunnemme esimerkiksi fyysisesti sormillamme ympäristön. Tässä asiayhteydessä täytyy mainita, että sittemmin aikuistuttuamme, aistimme ympäristön myös verrannollisesti kaikkien aikaisempien kokemuksiemme mukaisesti. Se, mitä tarkoitan tällä käy ilmi oikeastaan silloin kun vertaamme nykyajan kokemuksia kaikkien aikaisempien kokemuksiemme kanssa. Varsinkin siihen, miltä jokin kokemus vaikutti vuosia sitten.
-
Tämän asiayhteyden puitteissa täytyy vielä mainita, että näkemyksemme ja käsityksemme ympäristöstä voi vaihtua silloin kun opimme oikeasti prosessoimaan syvemmin näitä henkilökohtaisia kokemuksia ja käsityksiä. Näin ollen tuo kokemuksellinen määritelmä voi vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudumme vastaaviin kokemuksiin jatkossa ja hyvin usein käy niin että negatiivinen tunnekokemus jättää omanlaisen vaikutuksen meihin ihmisinä. Se myös osaltaan vaikuttaa siihen miten reagoimme. Tietysti positiivinen kokemus vaikuttaa meihin myös. Olen kuitenkin tullut siihen lopputulokseen, että negatiivinen tunnekokemus jättää syvemmän jäljen kuin positiivinen kokemus.
-
Ihmissuhde tilanteista tekee yleensä haastavan se, ettei olla oikeasti halukkaita näkemään ja ymmärtämään sitä todellisuutta, joka voi toisella ihmisellä olla menossa hänen elämäntilanteidensa mukaisesti. Mahdollinen syy, miksi näin menetellään on oikeastaan siinä, ettei monikaan ole valmis täysin sisäistämään, toisen ihmisen tai heidän näkemyksiä saati heidän maailmankatsomustaan. Varsinkin jos se poikkeaa radikaalisti meidän maailmankatsomuksesta. Uskontoihin tai niiden dogmiin nojaavat henkilöt ovat yleensä hyviä esimerkkejä tällaisista ihmisistä. Heidän uskonsa on ehdoton, koska he eivät ole uskaltaneet tutkia ja kyseenalaistaa tämän tietyn uskonnon asenteita ja opetuksia.
-
Jokaisen ihmisen yksilöllinen kasvutarina on olennainen osatekijä sekä vaikuttaja, heidän käyttäytymisen taustalla. Sillä on tietysti merkitystä, kuinka ehdottomia nämä heidän kasvattajien opetusmallit ovat olleet. Lähinnä siksi, että näemme verrata näitä heidän näkemyksiä ja käsityksiä avoimen keskustelun avulla. Mikäli he ovat oikeasti valmiita tutkimaan näiden opetusmallien taustoja ja tämä tehdään vain ja ainoastaan ymmärtääksemme heidän valintojaan paremmin.
-
Tietysti jokainen muisto voi herättää tuntemuksen, ajatuksen tai aikomuksen, joka ohjaa meitä toimintaan tai passiivisuuteen, riippuen aina siitä, mitä päätämme valita tuossa kyseisessä hetkessä. Siksi painotan itse tuota tietoista valintaa, jonka voimme tehdä. Milloin vain.

Näihin kuviin ja tunnelmiin. Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!

-
- Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa -

keskiviikko 17. heinäkuuta 2019Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttäma tässä hei!
Kärsitkö sinä väsymyksen oireista?

Tänään minulla on teemana väsymyksen oireet ja sitten muutaman vinkki ja ratkaisu näiden oireiden lieventämiseen. Tuon siis ensimmäisenä sen oirekuvauksen esille ja sitten kerron hieman näkemyksiä tämän tietyn oireen lieventämiseen. Käyn tapauskohtaisesti jokaisen oireen läpi. Ensin on tietysti hyvä miettiä, mitä nuo oireet ovat siellä käytännönläheisessä elämässä.  Tietysti kun ajatellaan niin lepo on se paras ratkaisu näihin kaikkiin oireisiin. Joskus elämäntilanne on kuitenkin sellainen että se lepo ei ole mahdollista. Esimerkiksi lapsen syntymä voi olla sellainen tekijä. Stressitekijät ylipäätään voivat olla sellaisia selkeitä syitä, ettei ehdi tai pysty lepäämään tarvitsemaansa määrää. 
-
Ensimmäinen ja selkein oire voi olla esimerkiksi tavaroiden unohtamiset ja muut huomiointi virheet ja erheet. Toisin sanoen tekemisen fokus vähän katoaa. Eikä edes välttämättä muista jos kävelee johonkin huoneeseen, että miksi sinne meni ylipäätään tai jotain vastaavia oireita voi ilmetä. Ensimmäinen vinkki, jota minä suosittelen tähän on hiljentymisharjoitteet. Syy, miksi suosittelen hiljentymisharjoitteita on oikeastaan aika yksinkertainen. Siten me voimme olla hieman levollisempia. Näin ollen voimme suhtautua vaikka hieman levollisemmin näihin unohduksiin, joita voi käydä.  Toinen väsymyksen oire on sellainen kehollinen kokemus. Avaan hieman tätä teoriaa. Esimerkiksi silloin kun on väsynyt niin verenkierto pakkaantuu ylläpitämään niitä välttämättömiä kehon toimintoja. Silloin voi tulla esimerkiksi herkemmin vilu tai kylmä. 
-
Ensimmäinen vinkki tähän on se, että pukeutuu hieman lämpimämmin. Toinen vinkki on oikeastaan se, että silloin voi harjoitella jotain maltillisempaa liikuntamuotoa. Esimerkiksi hölkkä tai kävelylenkki voi olla silloin hyvä. Mikäli kokee että jonkinlainen treeni on hyvä tehdä. Tällaisena päivänä se kuntosaliharjoittelu, ei välttämättä ole se paras ratkaisu. Kolmas vinkki on oikeastaan siinä, että syö ravitsevampaa ruokaa. Näin se keho saa niitä tarvitsemiaan ravintoaineita. Tietysti on hyvä syödä vaikka vähän enemmän kuin normaalisti silti on tärkeää huomioida ruokailurytmin yllläpitäminen. Näin toimiessa ruokailu auttaa tukemaan sitä jaksamista. Lisäksi paljon puhuttu aihe viime aikoina on ollut veden juonti. Veden sekaan suositellaan laittamaan suolaa.  
Esimerkiksi mineraali pitoinen suola. Harmaa merisuola. Ruususuola ovat hyviä vaihtoehtoja. Lisäksi tuonne veden sekaan suositellaan lisäämään jotain c-vitamiini pitoista nestettä. Esimerkiksi sitrus hedelmistä saa sitä. Greippi hedelmä tai lime toimii siinä tai vaikka ananas. Kokonaisen ananaksen sisältä se hedelmälihan neste käy tässä tapauksessa lisukkeeksi. 


Se syy, miksi näitä suositellaan tulee oikeastaan siinä, että c-vitamiini autta imeyttämään näitä muita ainesosia kehoon. Juurikin tuon hyvälaatuisen suolan mineraaleja sekä lisäksi auttaa myös imeyttämään vettä paremmin, ylläpitämään niitä kehon toimintoja.  Kolmas oire. Kolmas oire oikeastaan liittyy tähän ensimmäiseen. Siellä on se tavaroiden unohtelu ja muut huomiointi virheet ja erheet. Kolmas oire on tarkemmin se, että asioiden delegointi ja priorisointi kyky joutuu koetukselle väsymyksen vuoksi. Näin ollen se looginen ajattelu joutuu haasteen kohteeksi. Siksi onkin tärkeää välillä opetella sietämään näitä haasteita ja näitä epäsuotuisia tilanteita. Kuinka se sitten tehdään? Jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että on sopinut jonkin tapaamisen tietylle ajankohdalle ja sitten huomaakin, että tilanteet vie mennessään, eikä meinaa suoriutua tuonne tapaamiseen ajoissa. Silloin on tärkeää ilmoittaa tuosta viiveestä ajoissa.  Ehdottaa vaikka tuon tapaamisen siirtämistä samalle päivää, hieman myöhemmin. 
-
Lisäksi voi ehdottaa tuon tapaamisen siirtämistä myös toiselle päivälle kokonaan. Hyvin usein tuo ehdotus on hyvä esittää rohkeasti, muitta mutkitta.  Jep. Tällaisia mietteitä tänään. Mikäli sä näet tai koet, että näistä minun ajatuksista on sulle hyötyä. Niin laita ihmeessä jakoon tämä video. Myös joku muu voi hyötyä näistä ajatuksista. Muutoin jos tulee tunne tai tarve, että tahdot soittaa lisätietoja joistakin ajatuksista niin sen saa tehdä, rohkeasti. Voit ottaa yhteyttä ja neuvotellaan yhteistyökuviosta jatkoa ajatellen. Mikäli muutoin tahdot seurata minun ajatuksia niin youtube päivittyy aika ajoin. Samoin facebook ja instagram tileillä pyörii ajankohtaisia päivityksiä muutaman päivän välein. 
-

Songs // Laulut // Kappaleet
-
Lauv, Troye Sivan - i'm so tired... (Lyrics)
-
Jasmine Sokko - TIRED (Official Music Video)
-
Alan Walker - Tired (Lyrics) ft. Gavin James
-
Toby Keith - Tired
Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja palataan taas.
Yt- Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa


tiistai 9. heinäkuuta 2019
Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa

tässä hei!

-

Tänään haluan aloittaa tämän aiheen sellaisesta näkökulmasta, jossa vertaillaan
rakkauden näkemyksiä suhteessa seuraaviin sanoihin, jotka ovat oletus (believe) ja uskollisuus (faith).


Faith or believe

Faith ja believe ovat Englanninkielisiä sanoja. Oletus (believe) sana, käsitteenä ja konseptina. Seuraavassa suomenkielisiä sanoja, joita pidetään verrannollisena - believe- sanalle. Internetin sanakirjasta löydetyt vastineet: luota, ajattele, arvaa, epäile ja usko. Toisaalta FAITH tarkoittaa: uskoa, luottamusta, uskollisuutta, uskottavuutta ja totuutta. Mielestäni tämä taas osoittaa todeksi sen, että suomenkielinen käännös on epätäydellinen joillekin sanoille. Jos et vielä saanut kiinni siitä, mitä pyrin tuomaan esille niin lue vielä vähän matkaa. Tässä asiayhteydessä tuon nämä sanat esille suhteessa rakkauden käsitteisiin. Sana "Usko" (believe) rakkauden käsitteenä on sana, johon voidaan vain vedota ja sanoa; "Uskon, että rakastan sinua".

-

Siksi sen täytyy olla jo hyllyllä valmiina, jos saat ajatuksesta kiinni. Näin ollen, tuo toimenpide ei vaadi juurikaan ponnisteluja sen toteuttamiseen. Mietitään sitten sanaa: "Faith" suomenkielinen käännös: "Uskollisuus". Verrataan sitä nyt rakkauden käsitteisiin. Uskollisuus on sana, joka vaatii käsittelyä. Se on ikään kuin päivittäinen suhde, joka liittyy tiettyyn emotionaaliseen työhön tai kehon työhön tai jopa henkilökohtaiseen työhön ajatusprosessien kanssa ja niin edelleen, joten se vaatii paljon asioita, ennen kuin se voi selviytyä, suhteessa rakkauteen. Siksi se, joka luottaa uskollisuuteen, voi sanoa totuudellisesti ja rehellisyyden nimessä: "Työskentelen rakkauden näkemysten kanssa, suhteessa sinuun, rakkaudella."
-
Näetkö tai ymmärrätkö sen, mitä tarkoitan tällä?
-
Näin ollen sellainen suhtautuminen on koko ajan työn alla sen sijaan, että se jätettäisiin käsitteenä huomiotta tai väheksyttäisiin sen vetovoima. Näet lauseen kokonaiskuvan ja ymmärrät, että se voi auttaa muodostamaan yhteyden hieman pintaa syvemmälle. Miksi sanon tämän, tulee oikeastaan siinä, että jos haluamme muodostaa yhteyden todellisiin ihmisiin niin se on tehtävä samalla tasolla heidän kanssa, jotka yhteyden tahtovat muodostaa. Lähinnä todellisen yhteyden ja läheisyyden saavuttamiseksi. Viitaten aiempiin, korostan rakkauden merkitystä toimivana konseptina. Loppujen lopuksi se ei vaadi niin suuria ponnisteluja, varsinkaan silloin kun rakastamisen halu, esitetään jokaisessa kosketuksessa, eleessä tai teoksessa, ajatuksena keskittyä rakkauden näkemyksiin. Täten rakkauden kohde voi olla tietty henkilö, suhde, harrastus tai käsite. Tarkoitan, että voit nimetä sen.

-
Uskon, että on erittäin tärkeää pitää se vapaan tahdon valintana, kaikkien osallistujien kesken niin ikään vapaan tahdon standardeissa. Olkoonkin tuo toinen osapuoli sitten kuuntelija tai katsoja. Siksi mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että vaikka suhde määräytyy päätöksellä niin silti on mahdollista yhdistyä rakkauden näkemyksiin tämän henkilön tai minkä tahansa aiheen suhteen. Näiden tiettyjen valintojen avulla on tärkeää tutkia emotionaalista puolta, ja on hyvä harkita työskentelyä näiden tunteiden kanssa, jotta voimme jatkaa uudelleen elämäämme tai uuteen suhteeseen, rakkaus sydämessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, miten näen sen nyt, että henkilö pysyy rakkauden näkemyksissä ja nojaa niihin sekä ajatuksien että uskomuksien tasolla. Mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että he haluavat hyvyyttä tälle henkilölle, josta hän erosi. Joskus se vaatii syvempää emotionaalista tunnetyöskentelyä ja sen sisäistämistä, ennen kuin se voidaan toteuttaa käytännössä.
-

Palvelen tätä ajatusta vapaana valintana rakkaudelle. Itse suosin nähdä sen niin, että tämä henkilö voi olla ja elää niin kuin he haluavat. (Kuitenkin viha tässä käsitteessä on erotettu rakkaudesta). Uskon kuitenkin, että voimakas kiintymys voidaan luokitella pikemminkin riippuvuudeksi kuin rakkaudeksi. Tämä näkemys on otettava vakavasti harkintaan niin kauan kuin tahdotaan pysyä tietoisena rakkauden näkemyksistä. Kaikissa elämän valinnoissa, joita tehdään. Tällaisia aiheita tällä kertaa.


Songs :: Kappaleet :: Laulut*


*


*


*Tunne vapautta, voi hyvin ja me tapaamme jälleen!