Translate

Blogiarkisto

Etsi blogista omalla hakunimikkeellä

perjantai 31. heinäkuuta 2020

Hei!


Tällä kertaa tulin pohtimaan ihmissuhde haasteita. Peilaus erilaisuuteen ihmissuhteissaKuinka löytää hyväksyvä läsnäolo kun arvot ei kohtaa? Mielestäni silloin on tärkeintä kyetä ymmärtämään kumppanin näkemys hänen arvojaan mukaillen ja sitä hänen perustaa sisäistäen. Mitä se yleensä vaatii? Keskimäärin se vaatii oman arvoperusteen hylkäämistä vähintäänkin hetkellisesti, jotta voi samastua täysin toisen ihmisen valintoihin ja mahdollisiin syihin ja seurauksiin.  Hänen taustaan peilaten. Se miten tässä onnistuu, riippuu paljolti siitä, kuinka kauan ihmissuhde on kestänyt ja sekin vaikuttaa, kuinka hyvin oikeasti toisen osapuolen tuntee.

Mikä on pahinta mikä voi tapahtua kun peilaa toisen ihmisen maailmankatsomusta, lähes suoraan hänen saappaistaan. Voimakas samastuminen voi tuoda kaiken vasten kasvoja,  todella lähelle. Kokemuksellisesti, joten se voi aiheuttaa myös voimakkaan tunnelatauksen. Varsinkin jos kykenee eläytymään tuohon toisen ihmisen maailmaan elävästi. Tunnelataus voi viedä mennessään. Silloin on tärkeää pysyä keskittyneenä siihen, että haluaa vain ymmärtää, miten joku toinen henkilö näkee ja kokee maailman. Tuon tunneskaalan voi käydä prosessin omaisesti läpi takertumatta liikaa mielipiteisiin, ikään kuin rationaalisen tarinankertojan kanssa kulkee tuon matkan. Vaatii tietysti sinnikkyyttä ja toisinaan hyvää keskittymiskykyä.

Mikä on parasta mikä voi tapahtua? Rakkaus syvenee koska ymmärtää kokemuksellisesti sen, mitä toinen on käynyt läpi. Samastumisen kautta opimme ymmärtämään toisen valintoja, jotka hän on sillä hetkellä tehnyt, kaikella sillä tiedolla, jotka hän on elämänsä eväiksi saanut siinä ympäristössä ja olosuhteissa, jossa on kasvanut kohti aikuisuuden kynnystä. Mielestäni tämä on oleellisin vaihe käydä läpi siitä huolimatta päätyykö juuri tuo ihmissuhde ero prosessiin vai jatkaako tuo ihmissuhde yhteistä matkaa vielä tovin jos toisenkin. 
Songs :: Kappaleet -


-


-


-


-
- Namaste -
sunnuntai 21. kesäkuuta 2020Hei!

Mukavaa kesää tähän alkuun. 


Tänään teema pyörii traumojen ympärillä. 
(aiheesta video alla)

-translation in the youtube channel-

Traumat ja mentaalinen parantuminen
(Youtube)Lähestyn näitä näkemyksiä nyt muutamin ajatuksin erilaisista perspektiiveistä. Ensiksi on tärkeää miettiä sitä, että trauma kokemuksia voi olla erilaisia. Riippuen siitä minkälainen tilanne tai elämänkokemus on sattunut. Kenties oleellisinta on tiedostaa se seikka että trauma peräisiä kokemuksia voi syntyä sekä mielessä  että kehossa. Jälleen kerran kokemus sidonnainen asia. Mielestäni on erittäin tärkeää ymmärtää minkälaisesta traumasta on kyse silloin kun lähdetään purkamaan tai parantamaan näitä trauma peräisiä kokemuksia ovat ne sitten mielessä tai kehossa ilmeneviä traumoja. 
*
Ajatukset ja uskomukset on myös hyvä käydä läpi ja tutkia,  ennen tuota prosessia, jotta voi parantaa myös pelko sidonnaisia uskomuksia heti alkuunsa. Syy miksi pelko sidoksisten ajatusten ja uskomusten työstäminen on niin tärkeää tulee siinä, että niiden työstäminen vahvistaa myös mentaalista vahvuutta, jotta nuo pelot eivät ota valtaa tuon parantumisprosessin aikana, kenestäkään, joka haluaa oikeasti parantua ja juuri siksi sovellan näitä kognitiivisen terapian menetelmiä näissä valmennus tapaamisissa, joita tarjoan asiakkailleni. 


*
*
*
Songs::


-


-


-


-


-


--

- NAMASTE -

-

-

-

Peace4


L
O
V
E

&

U
N
I
T
Y
-
-
-

tiistai 19. toukokuuta 2020
Hi!

Today I came to continue my movie introduction updates. The reason why I do these updates is related with the self-awareness, self-realization and relationship matters. 
(description continues after the video section)

Movie introduction updates, Peaceful warrior

Link as I promised in the videoThis time I have a great story to share with you guys out there. This story is about finding our ego and to understand it more widely and to discover the love of our life. No matter is it related to relationships or the sports as it is partly into this movie. 

_

So, the movie is called peaceful warrior. Dan Millman is an olympic trainee with the rings and has his own challenges to fins his way for the better performance skills. Then he meets this mysterious fella. Who will help him with this process. I like the way this movie presents the past of ego and the fine line to understand the meaning of the present moment without ego structures. 

When Dan realizes the path to present awareness hi's results are getting extremely better. Yeah so that's why I recommend this movie. I will set the link below here and you can check it and continue to see this movie.


(same as above)
*
Songs: 
-


****-

sunnuntai 3. toukokuuta 2020


Hei!
Tänään minulla on teema, jossa käsitellään kolme yksinkertaista vinkkiä pelkotilojen hallitsemiseen ja ymmärtämiseen. 1. Pelon tunnistus vaihe, jossa tutkitaan vähän tuota pelon lähdettä ja muotoa, mitä fiiliksiä, muistoja tai tuntemuksia nousee mieleen juuri nyt ja miksi. Kysy kysymyksiä. Mikä tuon pelon kohde on? Voinko tutkia sitä tai voinko tulla siitä tarkemmin tietoiseksi.

2. Sen jälkeen kun pelon lähde ja kohde on edes jossain määrin selvillä voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Tutki omaa syy - seuraus - kokemus suhdetta siihen pelkoon jota koet. 

3. Sitten kun syy - seuraus ja kokemus suhde on jossain määrin piirretty kartalle, voidaan siirtyä kolmanteen vaiheeseen, jossa on tärkeää löytää erilaisia keinoja, joilla voi purkaa pelon kokemusta tai tunnetta. 

Esimerkiksi aina voi soittaa  kaverille tai hyvälle ystävälle tai  sille parhaimmalle luotetulle, jolle voit kertoa näistä kaikista kokemuksista suhteessa tuohon pelkoon, jota koet. Toinen lähestymistapa voi olla se vaihe, jossa voi oppia elämään sen pelon kanssa, jota kokee ja voi edetä elämässä siitä huolimatta. Kolmas näkemys tähän pelkoon voi olla se, että oppii käsittelemään sitä erilaisin tavoin. Musiikkia kuuntelemalla, kirjoittamalla tai tekemällä jotain fyysistä, joka auttaa unohtamaan hetkeksi sen pelon kokemuksen. Näin tuo prosessointi ei vie liian nopeasti liian syvälle tuohon pelon kokemukseen ja sitä pelkoa voi oppia prosessoimaan hallitusti.

*

Alla linkki, jossa sama aihe videolla puhuttuna.

*

Songs ::  Laulut ja musiikkivideot: *


*


*Tunne vapautta!


-
- namaste -


-keskiviikko 29. huhtikuuta 2020


Hei!

Tänään tulin luomaan pienen katsauksen siihen, miten ihminen usein luokitellaan katukuvassa kauppatavaraksi tai vähintäänkin arvotetaan sen mukaan, mitä hän omistaa tai edustaa, vaatteilla ja ulkoisella olemuksella.

Ei tietenkään kaikki määritä toisia näin, sillä on olemassa myös heitä, jotka näkevät ihmisyyden taakse, jossa ihmisen totuus tunnetaan aitona ihmisyytenä ilman valoja tai varjoja siitä, mitä ulkoiset puitteet ja asusteet edustaa. Tietysti tällaisten asioiden tai ihmisyyden olemuksen erilaisten puolien tunnistaminen voi vaatia myös ensin itsen tunnistamista, sellaisena kuin on. Toisinaan voi kuitenkin kadottaa oman minuuden siihen, mitä ympäristö vaatii tai odottaa. 

Näin toimiessa voi ajautua sinne miellyttämisen pyörteisiin, joka voi lopulta johtaa pelkojen äärelle aika voimakkaana ja viimeistään tuossa vaiheessa kadottaa yhteyden omaan totuuteen, jota on alunperin ehkä lähtenyt kuitenkin etsimään. 


Näillä mietteillä tänään!

*

Laulut::Songs*


*

Feel free!-

 - Namaste -

-

sunnuntai 26. huhtikuuta 2020Hei! 

Tällä kertaa tulin jakamaan kolme yksinkertaista ja ilmaista vinkkiä vuorovaikuttamiseen.

Kolme yksinkertaista vinkkiä vuorovaikuttamiseen.


Aiheet alla lyhyesti ja tiivistetysti.


1. Aktiivinen kuunteleminen.

2. Aktiivinen hiljentyminen

3. Aktiivinen vuorovaikuttaminen1. Aktiivinen kuunteleminen tarkoittaa sitä, että kuuntelee keskeyttämättä muita ihmisiä, tuomitsematta heidän näkemyksiään ja mielipiteitään. Herättää sisäisen halun kuunnella ja ymmärtää toisia.

2. Aktiivinen hiljentyminen tarkoittaa sitä, että kuuntelemme itseämme ja sitä viestiä, mitä sisimmässämme tunnemme, suhteessa ympäristöön ja ihmisiin. 

3. Aktiivinen vuorovaikuttaminen tarkoittaa sitä, että pyrimme kuvailemaan tuntemuksiamme. Pyrimme kyseenalaistamaan sen, mitä meille on kerrottu. Sen voi tehdä kahdella esimerkiksi erilaisella tavalla. Ensimmäinen on se, että asetamme avoimesti kyseenalaiseksi sen, mitä meille on kerrottu ja että tahdomme olla selvillä faktoista ennen kuin sanomme lopullista mielipidettä asiaan. 

Toinen tapa on se, että kuvailemme pelkästään meidän mielipiteemme ja perustelemme sen näkemyksemme tarkoin ja sitten annamme avoimesti heidän kertoa näkemyksensä uudelleen, eri tavalla kuin aiemmin. 
Songs :: Musiikki esitykset


*


*

*

-
- Namaste -
-
sunnuntai 12. huhtikuuta 2020


Hei!

Mikä parantaa rakkauden haavat, ihmissuhteissa?

Katso video tästä linkistä

Mielestäni meidän tulee tuoda aito ja välitön rehellisyys omaan itseemme ensin ja vasta tuon totuuden kautta voimme löytää vilpittömän rakkauden itsestämme, jonka avulla kykenemme rakastamaan ympäristöä niin sanotusta eheyden tilasta, eikä silloin tule tehtyä vääryyttä muille, koska olemme tuon menetelmän avulla vielä suoremmin ja vahvemmin tilivelvollisia itsellemme ja tuolle totuudelle, jota tahdomme edustaa. Tuon ohjenuoran on mielestäni oltava jokaisen ihmissuhteen perusta ja kulmakivi, mikäli mielimme rakkauden vallitsevan niitä olosuhteita, jossa tuo ihmissuhde elää. Näin ollen, jokaisen ihmissuhteen osapuolet sitoutuvat rakkauden arvoihin vaikka eivät niihin yltäisi ihan joka hetkessä. 


Tarkoitus on hyväksyä niin sanottu epäaitouden tunne osaksi oppimisprosessia, jotta voi edetä kohti kasvua ja vain siten voi avata sydämen että mielen ja kehon, vastaanottamaan lisää rakkautta niillä alueilla, joissa ei tunne eheyttä olevan. Mitä tuo eheys on, jota etsin?


Se on eheyttä, joka  ei itseasiassa särkymävaraa tunne. Tuollainen eheys ei loukkaannu erilaisesta mielipiteestä vaan hyväksyy myös toisen ihmisen erilaisuuden, vaikkei se jakaisi omaa arvomaailmaa. Tietenkään kenenkään ei tule hyväksyä väheksyntää, alentamista, henkistä halveksuntaa tai fyysistä väkivaltaa. Rakkauden silmissä jokainen on kuitenkin tasavertainen. Ihmisellä on kuitenkin vapaa tahto käytettävissä sen suhteen, valitseeko hän rakkauden vai ei. Mielestäni tämä on yksi suurimpia syitä sille, miksi rakkauden arvoperusteita on tärkeää opettaa jälkipolville, jotta kyky, aitous sekä uskollisuus säilyy näille arvoille myös meidän mentyämme.


Suora ja välitön yhteys on aitoa, eikä sitä tarvitse käyttää kauppatavaran lailla voimakeinona, yhteyden syntymiseen. Välittömyys on sellainen tekijä, jota voi harjoitella ja oppia silloin kun oikeasti tahtoo saavuttaa tuloksia, läheisyyden saralla. Tunnetasapaino auttaa ja ohjaa yleensä keskittymään oikeanlaisiin asioihin ja tekoihin, joilla on merkitys välittömän yhteyden syntymiselle. Jo se että haluaa keskittyä rakkauden arvoihin on osa ratkaisumenetelmää. 
Song:


*


**

Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan jälleen

_

- Namaste -

-

maanantai 23. maaliskuuta 2020
Well-being coach Jari Here hi!

Today I came to continue my movie introduction updates.
(suomennos facebook sivuilla)
-


Movie introduction updates, beats
Short introduction video can be found here.
Suomennos myös linkin takaa
-
Today I came to continue these movie introduction updates . I haven't done these for a while now and lately I found this one incredible movie to share and this story is actually pretty amazing. So I would love to share this story with you guys out there. Mainly this story is about the struggling challenges and the discovering the own truth about the talents that we all might have.
-
Sometimes we might need someone to support us or others in away that we can discover the true potential that we have. I did watch this one movie called beats and I like this story and the outlines of this one musician and how he was disable to live as a normal kids in the hoods/streets for the certain reasons. Then he meets this mentor and this mentor has an opportunity to hear he's music and then they are starting to work together and then the ways of living are starting to find the new direction for these characters life.
-
So, its about music, its about love and it's about average life in general. So, huge regommends to see this movie I will set the link for this trailer below here and you can go to check it or if you like to continue to see the whole movie straight away you can find this from the netfix. Have a grand experiences with this movie. Feel free, be well and we meet again.
*
*
Feel free, be well and we meet again!
'
Peace!
-
-
-
- Namaste -
-

maanantai 16. maaliskuuta 2020

Hei! Olen tässä viime aikoina havainnut erään ilmiön, joka on mielestäni tärkeää nostaa esille, jotta pääsemme vaikuttamaan sen seurauksiin ja siihen tekijään, jota tarvitsemme eheytymisen tiellä. Avaan aiheen seuraavalla kysymyksellä. Oletko tullut ajatelleeksi, miten peliriippuvuus vaikuttaa käytännössä sinne ihmissuhteisiin?
-
Loin pienen katsauksen tähän aiheeseen tuoreella videolla.Peliriippuvuus ihmissuhteissa

-

Mikäli sinä koet nämä minun videot hyödylliseksi niin laita ihmeessä jakoon tämä video tai kerro ihmeessä kaverille, mikäli tahdot pysyä kiinni ajan virrassa niin laita minun youtube kanava seurantaan. Jos tahdot tietää minun valmennuksesta enemmän niin ota ihmeessä yhteyttä, siten voidaan neuvotella jatkokuvioista.-

Playful songs about it:

*

english > - translation- < english

*Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!
- Feel free, be well and we meet again -

-
- namaste -
-sunnuntai 1. maaliskuuta 2020
The Impact, You create-
Well-being coach Jari here hi!
-
Today I came to express the few ideas for the encouragements for any other, who might need it or who ever have inspired you when you where a child. I just want to remind you, how important is to realize the thing that you might impact greatly for someone's life.
-
I remember this from my own childhood. Let say there might have been some irrelevant moment in your life and after all that person have impacted your life greatly thinking about your youngster days. In fact that specific moment may even have an impacted to your life career or anything like that.
-
So it's very important to have these certain individuals, who might be a very good role model in the ideas, written formats or acting or any fields of profession that you are inspired by. So there you go. Create your impact feel free, be well and we meet again.

I am the well- being coach and if you have any challenges to build your self-esteem stronger or difficulties to map your emotional landscape do not hesitate to contact.
-
Check the free mapping service for 90 minutes as well. All the best in your life. Feel free, be well and we meet again. .
.
.

sunnuntai 23. helmikuuta 2020Hei!


Olen keskusteluissa kohdannut erään tärkeän aiheen viime aikoina, josta on lähes pakko alkaa puhumaan, jotta voimme saavuttaa henkilökohtaisen muutoksen tässä asiassa ja kuten tiedämme käytännössä, vain henkilökohtaisesti ymmärretty ja sisäistetty muutos voidaan alkaa viemään ulkoiseen toteutukseen ja siten se alkaa näkymään sekä käyttäytymisessä että ajatuksissa ja uskomuksissa.

-

Tämän kerran teema on siis tabu - käsitteenä. Mielestäni, ei taida olla suurempaa mysteeriä, mitä tabu on tai  ylipäätään kykenee olemaan. Tabu on keskimäärin, ihmisen käsitys, uskomus tai oletus siitä, mikä on normaalia ja mikä ei. Syy miksi tämä on aiheena ajankohtainen, löytyy oikeastaan siitä, että se hiertää ihmissuhde käyttäytymisen välillä. Mikäli emme opi olemaan YHTÄ sen tabun kanssa, joka olemustamme tai mieltämme leimaa.

-

Keskustelin erään hyvän ystäväni kanssa tästä aiheesta ja hän sanoi hauskasti, että tabu on sana, jota pitää alkaa hokemaan niin kauan, että se lakkaa olemasta ongelma. Voin samastua tähän näkemykseen. Toki tähän on tärkeää KOHDENTAA VIELÄ LISÄKSI, ajatus ja uskomusmallien puhdistus prosessi, jotta parantuminen voi oikeasti tapahtua.

Miten tabu ilmenee ihmissuhteissa? Tabu on leima, ihmisten keskusteluissa, joka herättää sisuksissa, jonkinlaisen negaation. Negatiivisen tunnesidoksen, joka syystä tai toisesta herättää kielteisiä tunteita, joka voidaan myös nimetä vastarinnaksi.Tabu on sisäinen käsite, jonka kanssa täytyy päästä samalle tasolle ja vasta sitten voimme määritellä sen,  mikä meidän tunnesidos siihen tulee olemaan.

- Music -
*


*

Final lightening  //  Loppukevennys:Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!

*

Feel free, be well and we meet again.
tiistai 11. helmikuuta 2020

Hei!

Alkanut vuosi on lähtenyt jo mukavasti etenemään. Olen tutkinut viime aikoina vanhemmuuden käsitteitä. Sen seurauksena syntyi seuraava kooste, jossa kuvailen vanhemmuutta uusperheessä.Vanhemmuus uusperheessä

Jos video ei toimi. Löydät sen kokonausuudessa myös täältä
Kesto 3 min 42 secVanhemmuus Uusperheessä


Lähden purkamaan tämän aiheen sitä kautta kun usein oppaissa ja videoissa neuvotaan lähestymään tätä uutta kumppania siten, ettei kannata kertoa siitä että on jo omia lapsia. Olen tästä asiasta täysin eri mieltä. Siksi, että jokaisen hyvän ihmissuhteen tulee perustua rehellisyyteen. Totuus on parempi pohjan valu kuin valhe. Tietenkään emme voi olla totta toisille, sen enempää kuin, mitä kykenemme olemaan totta itsellemme. Jokainen ihmissuhde, johon tahdomme oikeasti sitoutua niin ikään rakkauden lainalaisuuksien alla. Tulee olemaan suuri haaste ja mahdollisuus, johon voimme tarttua.
-
Haaste, mielestäni siksi että joudumme kasvamaan ihmisenä jokaisessa ihmissuhteessa, tavalla tai toisella. Mahdollisuus siinä mielessä, että voimme oppia jotain itsestämme tuossa suhteessa jos avaudumme kokemaan sen kasvun mahdollisuuden, jota tuo uusi suhde tarjoaa. Riippuen ihmisen perhe hierarkkisesta asemasta, saatamme ajautua, joko isän, äidin tai sisaren rooliin, tuossa uusperheessä. Kukin niin sanottu asemapaikka, asettaa erilaisen lähestymistavan tähän yhteiseen uusperheeseen, johon olemme menossa asumaan. Mielestäni vanhemmuus asettaa meidät, vastuulliseen asemaan. Varsinkin jos aiomme toimia vähänkään esimerkillisessä asemassa lapsille, joko omille tai uusperheen lapsille. Siksi uuden kumppanin kanssa tulee sitoutua siinä määrin että hyväksymme hänet kumppaniksi, yhtä lailla kuin jokainen lapsi saa uuden kasvattajan.
-
Näin ollen rohkenen sanoa, ettei rakkautta tarvitse todistaa.
Se on olemassa, omaa välttämättömyyttään. Tietysti jokaisen suhteen osapuolen tulee olla rehellinen, omissa aikeissaan. Muuten yksikään ihmissuhde ei tule onnistumaan. Varsinkin jos mielimme pysyä yhdessä elämän pitkällä tähtäimellä. Kuitenkin voimme sitoutua ihmissuhteeseen sen syvemmällä tasolla. Tällaisia mietteitä tänään. Toimin tosiaan hyvinvointivalmentajan tehtävissä. Olen luonut tällaisia erilaisia polkuja. auttaakseni asiakkaita heidän haasteissa.

Pääasiassa nämä polut, joita olen luonut sisältävät:
1. Tunnetyöskentely alueita
2. Ajatus- ja uskomusmallien tutkimista ja työstämistä sekä
3. Vuorovaikutustaitojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa
-
Mikäli haluat mukaan minun valmennukseen niin aina voit ottaa suoraan yhteyttä minuun ja varata ajan. Onnea ja menestystä sinun ihmissuhteisiin.

Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas.
Songs:


*


*


*


*


-

Feel free, be well and we meet again!


-

Namaste!


sunnuntai 22. joulukuuta 2019
Hei! Tänään tulin kuvaamaan omanarvontunnon ja omantunnon erilaisuuksista ja 
niiden vaikutuksista ihmissuhde käyttäytymiseen.
 
Omatunto, ohjaa meidät pääasiassa kohtaamaan erilaisia ihmissuhteiden haasteita. Tietysti se on sidoksissa erilaisiin kokemuksiin. Toisinaan se on voinut saada kolauksen tai pari osakseen, eikä aina niin hyvällä tavalla. Kuitenkin nämä kolhut ja ruhjeet ovat korjattavissa, varsinkin jos on itse niin halukas tekemään. Muutos omantunnon heikoilla alueilla, lähtee siitä liikkeelle, että alamme kehittää lojaaliutta omanarvontuntoa kohtaan. Omanarvontunto kehittyy siellä, missä luodaan hyviä ja tasapainoisia ihmissuhteita. Huolletaan niin ikään kehoa ja mieltä, jotta voidaan olla hyvässä vuorovaikutus suhteessa, toistemme kanssa.
Omanarvontunnon kehittyessä myös omatunto alkaa saamaan uuden suunnan, selkeämmän suunnan, viitearvot, kehykset ja käsitteet, joiden avulla voidaan navigoida vaiherikkaiden elämänkokemuksien keskuudessa. Näin ollen, puhdas omanarvontunto voi olla itseasiassa rehellinen ja aito ylpeyden aihe, josta myös hyvä omatunto kumpuaa ja saa raaka-ainekset, terveelle vuorovaikutukselle.

Näihin kuviin, mietteisiin ja tunnelmiin tällä kertaa. Mikäli sä koet nämä mun videot hyödylliseks niin laita ihmeessä jakoon, kerro kaverille tai laita tämä kanava tilaukseen. Mikäli tahdot mukaan mun valmennukseen niin ota ihmeessä yhteyttä ja neuvotellaan sit yhteistyökuvioista. Lisätietoja valmennuksesta. Sisältää hinnaston: https://mailchi.mp/821fd97c6ed1/hyvinvointivalmennus

Songs :: Laulut::*


*


Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!