Translate

Blogiarkisto

Etsi blogista omalla hakunimikkeellä

sunnuntai 16. kesäkuuta 2019HiHave you thought about 

here and now awareness lately?


- Video below -


( Suomennos youtube kanavalla tekstitys )


-

Wellness Counselor Jari here hi!Today, I have an idea to share with you. It's mainly about the here and now awareness. 
I have a little story here.


Here and now it's a same thing. That is the place without fear of the any assumed outcome. Here and now is the place without any distance. Without any idea of the anything else that you see right at on the spot, where you sitdown, laydown, walk around or drive around for example. Mind is trying to shred our focus all the time, here and there as they say. I think you are getting the picture. The solution usually founds if the people learn to focus their intention on what they see around at once like hundred procent at the precent moment. Sometimes we have to clear something out of our mind before hand, sort of saying.  We have to clarify the meaning of the present moment.Mainly to learn the method as our very own behaviorism then the extra thoughts slides away of our mind and then the focus gets clearer for the instant scenery. The beauty of it rely upon to see everything from the deeper perspective, when anyone learn to see the specific details here and now then everyone's awareness gets deeper. All the inner sensations are getting full of what you truly see and experience, right now. I believe if every one of us could see the world some what of the place and the state like this, there should not be the meaning to rip off the others. In a sentence there is no need to feel better than anyone else around you, because anyone can see the beauty of the every precent moment and the shared experience with the full amount of the present moment.  Experience of the now moment will be too beautiful to ruin it with the aspects of the hurting others. Nobody wants to hurt each others if they feel more happiness of their every present moment and learn to respect the beauty of it, what they experience inside and outside of their very near surroundings. If you truly see and feel what I am saying with the clear understanding of it, you respect this idea without hesitation. As I am a wellness counselor. I'm trying to teach people to set their focus in to that what they usually experience related to the old connections to feelings or emotions which most often are connected to some kind of memory. When they can clarify those moments and find the reasoning of an old habit then the action and the wrong thought mechanism can be changed with a new idea or perspective of the fresh and new way to behave or to set a different focus that was there before. You see, then the responsibility is easier to comprehend with a respectful aspects. - Soumennos youtube kanavalla -

Songs :: Laulut
Feel free, be well and we meet again!

Peace!


maanantai 10. kesäkuuta 2019
Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa tässä hei!


*

Tunnetyöskentely & Romantisointi 


Tänään tulin luomaan pienen katsauksen tunnetyöskentelyyn (ks. video alla), joka vaikuttaa siellä ihmissuhteissa. Pääteemoina ovat ominaispiirteet ja luonteenpiirteet sekä niiden vaikutukset sinne tunnemaisemaan. Sitä kautta käydään läpi myös ihastumisen käsitteitä myös. Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää tunteen tiedostaminen ja sen tiedostaminen, että mikä on tietyllä ihmisellä se vahvin luonteenpiirre. Vahvin sellainen henkilökohtainen ominaisuus, joka voi esimerkiksi tehdä tietystä ihmisestä autenttisen. Aina kun ymmärretään tuo ominaispiirre niin siinä nähdään se ominaispiirteen hienous ja erikoisuus voi olla sellainen tekijä, jonka tulee tukea tuota ihmissuhdetta tai tuon tietyn ihmisen ja tietyn ihmissuhteen hyvinvointia. Keskeistä hyvinvointia. 
-

Kun ajatellaan ihmissuhdetta, niin ihmissuhde opettaa meillä aina itsetietoisuutta ja kun ajatellaan itsetietoisuutta käsitteenä niin se opettaa meille jotain meidän omasta käyttäytymisestä. Esimerkiksi kun ajatatellaan ihastumisen käsitettä tai rakastumisen käsitettä tai sitä vaihetta kun ollaan valitsemassa ihmissuhdetta ja menossa uuteen ihmissuhteeseen. Silloin on hyvä käsitellä tuo kaipuu ja sitoumus, jotta voi kasvaa ja kypsyä itse ihmisenä. Vahvemmaksi yksilöksi.  Kun ajatellaan ihastumista, niin on toisinaan haastavaa käsitellä ihastumisen tunteita, koska joskus voi tapahtua todella vahva romantisointi esimerkiksi. Romantisointi toiseen ihmiseen silloin esimerkiksi se kiinnittymisen käsite tapahtuu, sellaisiin asioihin, jotka on peilannut tähän toiseen ihmiseen tai siihen mahdolliseen ihmissuhteeseen. Silloin on paljon odotuksia ja toiveita 
-

Ne voivat luoda paineita sille ihmiselle, joka on sen ihmissuhteen mahdollinen toinen osapuoli. Mielestäni näitä tekijöitä on tärkeää havaita siellä tunnemaisemassa. Perus pilariksi vielä tunnetyöskentelyn alueille. Ihminen on tunteiden kokija, eikä niinkään se ihminen, joka vain reagoi tunteisiin. Silloin voimme ottaa vastuun omista tunteistamme. Siksi painotan, että on tärkeää kokemuksellisesti kokea ne tunteet ja ymmärtää ne henkilökohtaisina tuntemuksina.  Silloin voimme käsitellä jokaisen tunteen kokemuksellisesti, eikä pelkästään ihanteena. Kun ajatellaan tunteita niin väistämättä nousee mieleen läsnäolon kyky. Mielestäni se on myös sellainen tekijä, joka pitää havaita kokemuksellisesti. Siinä ympäristössä, jossa päivittäin liikkuu tai siinä ympäristössä, keiden kanssa on päivittäin tekemisissä, eikä pelkästään käsitteenä. Mielestäni se voi auttaa siellä ihmissuhde käyttäytymisessä ja tuo sitä konkreettista lähestymistapaa sinne käytännön arkeen. 
-

Tällaisia ajatuksia tällä kertaa. Lyhyesti. Minun ajatuksiin voi tutustua youtube kanavalla ( Jari Kenttämaa, kanavan nimi ), facebookissa ja instagram tililtä. 
-
-
Mikäli näistä ajatuksista tulee kysmyksiä tai tulee mieleen, että voidaan tehdä ytheistyötä ja koet, että näistä minun ajatuksista ja ideoista vois olla sulle apua sun ihmissuhde haasteissa tai tunnetyökentely haasteissa niin aina voi soittaa ja neuvotellaan jatkosta ja katsotaan, miten näistä voi olla apua myös sinulle. 
-
Voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!
-
040 748 3549 // jarikenttamaa@gmail.com

Nettisivut // Websites

Hyvinvointivalmennus Jari Kenttämaa Facebook


Songs :: Laulut


Feel free, be well and we meet again!
perjantai 31. toukokuuta 2019


Hei!

Oletko miettinyt, kuinka käsitellä tunnekuohuja?


*

Tänään tulin kertomaan muutaman ajatuksen ja näkemyksen tunnetyöskentelyyn. 
Lähestyn tätä asiaa pienen tarinan kautta. ks. video alla.
-
Keskimäärin joka kerta kun kuulemme jonkun ihmisen kertovan heidän elämän tarinaa ja sitä matkaa, jonka he ovat kulkeneet niin hyvin usein joudumme asettamaan silloin itsemme ja oman elämämme tuon tarinan  mukaiseen lineaariseen järjestykseen, joka tuolla tarinan kertojalla on. Mitä silloin tapahtuu? Toisinaan saatamme pysyä irrallisena liiallisesta vertailusta siitä, mitä itse olemme saaneet aikaan tai päässy kokemaan suhteessa tämän elämän tarinan kertojan kanssa. Toisinaan kuitenkin tuo vertailukierre voi viedä meidät itse syytösten partaalle, joka saattaa nostaa myös itse vihan tunteita esille. 
-
Joka tapauksessa, jokainen tunne, jota tunnemme, nousee esille, jotta voimme kokea ne täysin ja läpikotaisin. Nykyään on esillä paljon erilaisia tekniikoita työskennelläksemme näiden tunnekuohujen kanssa. Hengitystekniikoita, hiljentymistekniikoita, rauhoittumistekniikoita, liike ja ääniharjoitteita. Se on tietysti hyvä asia, koska uskon, ettei tunteiden tukahduttaminen toimi  kertakaikkiaan pidemmässä mittakaavassa. NÄin ollen on tärkeää testata näitä eri tekniikoit, jotta voi oikeasti löytää itselle sen konkreettisen tavan käsitellä niitä omia tunteita.  Miksi näitä tekniikoita tarvitaan? Syy on oikeastaan hyvin yksinkertainen. Mielestäni siksi, että siten opimme kantamaan eheämmin sen vastuun omista tunteistamme ja siten voimme kohdata ehkäpä hieman ehyemmin  sellaset henkilöt, joilla saattaa olla vielä niitä keskeneräisiä haasteita tunnistaa heidän tunteita ja siksi myös heidän käyttäytymisessä voi myös olla puutteita.
-
Mitä muuta tunnetyöskentely vahvistaa? Luonnollisesti sitä kykyä lähestyä ihmisiä, koska silloin kuka tahansa osaa käsitellä tunteita paremmin ja kuvailla sen, miksi ylipäätään tuntee jotain. Silloin ei myöskään pelota kohdata toisten tunteita, varsinkaaan siinä tapauksessa, jos heillä on järkiperäiset syyt ja perustelut heidän tunteilleen. Tällaisia mietteitä tällä kertaa. Tosiaan jos koet, että näistä minun ajatuksista ja ideoista voi olla sinulle jotain apua. Niin aina voi soittaa tai ottaa yhteyttä ja neuvotellaan sitten yhteistyökuvioita. Mikäli muutoin tahdot seurata minun ajatuksia ja näkemyksiä enemmän niin youtube päivittyy aina silloin tällöin. Facebook päivityksiä kertyy toisinaan ja instagram tilillä pyörii myös päivityksiä.
-
Voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!
-
Song:

Feel free, be well and we meet again! 

keskiviikko 22. toukokuuta 2019Hei!

Oletko miettinyt sitä, kuinka me ihmiset opimme erilaisin tavoin asioita? 
Sitten on vielä se, että monesti jaamme tietoa, nojaten erilaisiin näkemyksiin. Nyt löydät tämän minun tuoreimman videon myös Suomenkielelle käännettynä.

English below and in the video

-

Oppimisen ja tiedon jakamisen tavat

-------------------------------------------

Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa tässä hei!
.

Tänään tulin jakamaan kanssasi muutaman ajatuksen. Oppimisen käsitteistä ja tiedon jakamisen tavoista. Ensinnäkin meillä on kaksi erilaista tapaa lähestyä näitä aiheita. Pääasiassa meillä on sellaisia ihmisiä, jotka lähestyvät asioita akateemisesta perspektiivistä.
He ymmärtävät yksityiskohdat hyvin. He nojaavat näkemyksensä yksityiskohtiin. Sitten meillä on tämä toinen ihmisryhmä. Nämä ihmiset näkevät asioiden kokonaisuuden. Heillä on laajempi näkemys moniin asioihin. Tällainen erilainen ajattelutapa voi luoda kuilun näiden kahden ihmisen välille.
-
Syy miksi pidän tätä tärkeänä aiheena löytyy oikeastaan siitä, että jos opimme ymmärtämään näitä metodeja, voimme siten olla tehokkaampia, kumppanina, työkaverina tai puolisona. Miten voimme parantaa näitä taitoja? Lähinnä siten, että opettelemme näkemään maailman vielä enemmän sieltä toisen ihmisen perspektiivistä. Heidän silmien ja maailmankatsomuksen mukaisesti. Näin opimme jakamaan tehokkaammin näkemyksemme. Siksi pidän tätä mielenkiintoisena aiheena. Lyhyet tarinat ovat parhaita. Lyhyt lopetus tälle tarinalle. Meillä on kaksi erilaista tapaa oppia asioita ja jakaa tietoa. Akateeminen ja se laajempi perspektiivi. Pidän tätä tärkeänä aiheena siksi, että jos opimme enemmän toistemme tavoista niin siten ymmärrämme toisiamme syvemmin. Näin olemme parempi kumppani työkaverina, kumppanina tai puolisona.
-
Näiden tapojen kehittäminen tapahtuu silloin kun opettelemme näkemään maailman hieman erilaisista lähtökohdista kuin, mitä olemme tottuneet. Sellainen on tämän päivän opetus. Joka tapauksessa jos koet, että nämä tavat ja metodit joita käytän, toimivat myös sinun arjessa ja uskot, että saat näistä apuja sinun ihmissuhde haasteisiin niin ota rohkeasti yhteyttä.

-
Mikäli tahdot tutustua enemmän minun aiheisiin niin youtube-kanava päivittyy silloin tällöin ja samoin facebook ja instagram tilit ovat aktiivisesti käytössä. Joten voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!

Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa
jarikenttamaa@gmail.com
040 748 3549

Learning and Sharing the Knowledge
Wellness Counselor Jari Kenttämaa Here Hi!
- Have You Thought about how people learn and share their knowledge?
-
Today I came to share the few ideas about learning and sharing the knowledge. First of all we have two separate ways to approach these topics. Mainly we have people who have studied the academic approach, they understands the details very well and they rely their point of view on the details. Then we have these other people, who have learned the overview of the issues and they have the wider perspective of the everything.
-
So this can create a cap between two people and why I keep this as a relevant topic is mainly, if we can learn more about these topics we can be more efficient as a spouse, as a co-worker, colleague, wife or husband for example.
-
How to improve these skills. Comes mainly if we can see the world through the others eyes, through their perspective. We can learn to share our views, trough their eyes as well. So that's the reason why I keep this interesting topic to share.
-
Short STORIES are the best. Short closure goes, we have a two separate ways to learn and share the knowledge. Academic and more wider perspective and why I kept this as the important stuff to share is mainly if we can to understand these topics more deeply we can be more efficient as a friend, co-worker or a husband for the example. Ways to improve this skills are mainly to try to see the world through the others eyes.
-
Jep. That's the teaching of the day. Anyhow if you feel that these topics that I share reflect with you and you think that these kind of ideas might help you to be more better into your relationships for example feel free to contact. If you like to follow me I do have more stuff into my youtube, facebook and instagram accounts.
-
Feel free, be well and we meet again!


SONGS :
-Hyvää alkanutta viikkoa-
.
Namaste
maanantai 20. toukokuuta 2019
Hei!


Oletko miettinyt esikuvien roolia ja niiden tärkeyttä? 

Videolla pieni kuvaus aiheeseen.Esikuvat ja niiden merkitysTänään tulin kertomaan muutaman sanan esikuvista. Hyvin usein esikuvat, auttavat meitä kohtaamaan tuon sisäisen ahdistuksen ja juuri siksi heille annetaan tuo esikuva asema ja tästä syystä johtuen, he saavat niin suuren merkityksen ja arvon meidän elämässä. 

*

Kuitenkin myös näillä esikuvilla on ollut haastavia vaiheita heidän elämässään ja heistä tulee meidän esikuvia vasta sitten kun he ovat saavuttaneet jotain suurta ja merkityksellistä. Jotain sellaista, joka kiinnittää meidän huomion. Harvoin heillä on silti ollut, mitenkään helppo se heidän taival. Joten siinä mielessä on hyvä kytkeytyä meidän esikuviin, sitä kautta että myös me voimme saavuttaa tuon suuruuden, jonka he ovat saavuttaneet.

*

Silloin meillä on jalat maassa ja silloin meidän esikuvilla on jalat maassa. Ikään kuin. Tällainen pieni miete tähän väliin.  Mikäli koet, että näistä minun ajatuksista ja ideoista on sinulle hyötyä niin voimme kehittää myös yhteistyötä palvelujen puolella. Tarjoan asiakkaille erilaisia ratkaisuja hyvinvointiin liittyen. Ihmissuhde haasteisiin, tunnetyöskentely haasteisiin ja sitä kautta lähdetään työstämään ne siellä arjessa, yhdessä ja se miten tämä palvelu auttaa, niin pääasiassa helpottaa siellä tunnetyöskentelyn saralla ja tuo niitä avaimia sinne käytäntöön , sinne keskusteluihin ja kohtaamisiin ihmisten kanssa. 

*

Minut tavoittaa facebook sivujen kautta, youtube kanavalla pyörii näitä videoita. Instagram päivittyy aina aika-ajoin. Puhelimitse minut tavoittaa myös. Zemppi sun viikkoon. 

jarikenttamaa@gmail.com
040 748 3549


Facebook: Hyvinvointivalmennus / Jari KenttämaaEnglish

Here is a similar topic with english version.
Hero's Journey

*


Songs:

*


Feel Free, be Well and we Meet again!


keskiviikko 15. toukokuuta 2019Hei!Oletko miettinyt sitä, mitä se spontaanisuus tarkoittaa siellä vuorovaikutuksessa?

Olen tässä viime päivinä puhunut muutamien ihmisten kanssa spontaanisuudesta. 
Aihetta pyöritellessä syntyi seuraava videomateriaali. 


Spontaanisuus vuorovaikutuksessa

English subs into my youtube 


-

Spontaanisuus VuorovaikutuksessaTänään tulin kertomaan muutaman näkemyksen spontaanisuudesta. Spontaanisuus voi ensinnäkin olla sekä hyvä että huono juttu. Tietysti se riippuu paljolti siitä, että millaisen ihmisen kanssa me olemme tekemisissä. Kun ajatellaan spontaanisuutta käsitteenä niin sehän on sellainen: räjähtävä, voimakas tai mukaansatempaava ja oikeastaan yllätyksellinen ja sellainen, ajatellaan vaikka leikkisä. Joka tapauksessa jos ihminen pyrkii olemaan suunnitelmallinen Esimerkiksi kun ajatellaan ihmissuhdetta, jossa toinen osapuoli on tosi suunnitelmallinen ja pyrkii tekemään kaiken tosi suunnitelmallisesti niin silloin spontaanisuus voi tavallaan rikkoa hänen tasapainoa ihmisenä tietyissä asioissa.

*

Joka tapauksessa, uskon siihen, että spontaanisuus voi syventää tuota ihmissuhdetta. Silloin kun se käyttäytyminen osataan kohdentaa, tavallaan oikeudenmukaisesti ja oikeaoppisesti, oikeanlaisessa tilanteessa. Esimerkiksi matkoilla ollessa voi olla spontaani ja tuoda sitä pilkettä silmäkulmaan ja niihin tilanteisiin ja saada siten sitä huumoria aikaiseksi sielä ihmissuhteen melskeessä. Kun ajatellaan kotioloja niin myös siellä voi olla spontaani joissakin tilanteissa ja tuoda sellaisia uusia ajatuksia ja näkemyksiä siihen ihmissuhteeseen ja siten voi syventää tuota kyseistä ihmissuhdetta.

*

Tällaisia ajatuksia. Spontaanisuudesta voi siis olla hyötyä. Vielä se kun ajatellaan ihmissuhdetta, jossa on kaksi erilaista ihmistä niin hyvin usein sanotaan, että nämä erilaiset ihmiset täydentävät toisiaan ja että he ovat jollain tavalla puutteellisia jo ennestään, ennen tuota ihmissuhdetta. En oikein usko siihen. Uskon siihen, että meidän tulee tavallaan olla täysiä ja eheitä ihmisiä jo ennen tuota suhdetta, jotta voimme antaa niin sanotun eheän minuuden ja eheän rakkauden tuohon ihmissuhteeseen. Mikäli pysytte kärryllä tästä asiasta, jota ajan takaa.

*

Toki on olemassa sellaisia käyttäytymistapoja, joissa voimme täydentää toisiamme. Esimerkiksi jos joku on, kuten tuossa aiemmin mainitsin sen suunnitelmallisuuden, että jos joku on tosi suunnitelmallinen niin hän voi juuri tarvita tuota spontaaniutta, että hän saa vähän sitä hauskuutta ja sellaista irtiottokykyä siihen elämään ja elämänasenteeseen. Tällaisia mietteitä tällä kertaa. Kesäloma tulossa niin tiedän että ihmiset matkustaa aika paljon niin silloin on monia mahdollisuuksia olla spontaani.

-

Minua voi toki seurata täällä youtube kanavalla, facebook päivitykset pyörivät myös ja instagram tili päivittyy aina aika-ajoin. Voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!

*

Lisätietoja:

Nettisivut / websitessunnuntai 12. toukokuuta 2019
Hei! 

Olen tässä viikon mittaan puhunut ihmisten kanssa yleisellä tasolla tietoisuudesta ja 
itsetietoisuuden kehittämisestä. Sen seurauksena syntyi tämä alla oleva video.
Video on englannin kielellä toteutettu. Tekstit löytyvät youtube kanavalta.


Suomitekstit youtube kanavalla
Have you been seeking the inner balance?


I am Jari Kenttämaa the wellness counselor from Rovaniemi. - This time I came to speak about the awareness of the present moment. It's mainly about the inner peace. Often different kind of health care people offer different kind of solutions to these challenges even I do be cause I am the wellness counselor. -
Mainly I do guide people more closer to that inner balance. So every goal we set, can be more closer to that inner peace. I say this because often we are labeled as a competitors in a way and that way we need to be more clear to set our goals and methods to get there. -
More important is to stay truth and real for ourselves to get there, during that process. Like in martial arts. I have been practicing Aikido for a while now and studied other martial arts styles as well and what I have noticed there is a one goal behind the all of the martial arts styles and the main goal is to increase the self-awareness. -
First of all the discipline is the main focus to understand our mind and body more better. Even tough it is connected to the self defensive style or method once again some teachers teach more about the defensiveness than awareness. I phrase more awareness. I also do phrase more that self-awareness. -
How ever it's not about the power. It's about the peoples choice to focus their power. That's why I have said it before and probably will say it again. The huge value have's been layed on to the personal intention. Like it's been said. The man with a clear intention and honest faith becomes to receive what was intended. Especially when there is a more people to involved with that process. -
So shortly we should stay real to our authentic style and our intention. So if you feel these topics are relating with you and you can use it as a helpful tool to your system. Feel free to contact me and we can arrange appointment or a meeting and see how we can run it through together.

*

Feel free, be well and we meet again!


tiistai 30. huhtikuuta 2019


Hei!

Olen tässä viikon mittaan pohdiskellut mietteitä häpeästä ja vaihtanut ajatuksia häpeän 
kokemuksista ihmisten kanssa. Häpeä


Kun keskustelen  työssäni ihmisten kanssa esiintymisestä ja siihen liittyvistä peloista, niin hyvin usein häpeän tunne nousee sieltä taustalta esille. Tavalla tai toisella. Lähinnä siten, että on jokin selkeä korrelaatio, johonkin omaan kokemukseen, jossa on kokenut  vahvasti esimerkiksi naurunalaiseksi joutumisen. Tietysti luonteenpiirre vähän määrittää myös sen, että minkälaisen tilanteen kokee häpeällisenä. Hyvin usein häpeä liitetään alastomuuteen. Kuitenkin voi kokea todeksi myös sen, että jos sanoo vaikka esitelmän aikana joitain sanoja väärin niin voi joutua myös naurun kohteeksi.  Jälleen kerran korostan sitä yksilöllistä kykyä toipua erilaisista pettymyksistä. Tietysti myös sekin vaikuttaa toipumiseen, että millaisia työkaluja löytyy, jotta pääsee eheyttämään näitä kokemuksia. Itse suosin sitä menetelmää, jossa lähtee hiljalleen kohtaamaan näitä pelkoja. Turvallisessa ympäristössä, jossa tietää, että saa jo lähtökohtaisesti hyväksyntää sille omalle työlleen tai pelon tunteelle. Tietysti on olemassa erilaisia ryhmiä, jossa näitä voi käydä yhdessä läpi. Kaikki vain eivät ole niin sosiaalisia, että kokisivat ryhmät helposti lähestyttäväksi. Silloin suosittelen aina henkilökohtaista valmentajaa, joka osaa ohjata erilaisia metodeja avuksi. Tietysti ryhmähenki on hyvä. Silloin saa vertaistukea. Kuitenkin omat haasteet on myös kohdattava, jottei ajaudu pelkästään ryhmien välillä kiertämään kehää. Hyvin usein kerrotaan, että tunteista puhuminen auttaa. Kuitenkin olen itse sitä mieltä, että keho vaatii toimintaa, varsinkin silloin jos tuo häpeän kokemus on ollut jollain tasolla enemmän sellainen kehollinen kokemus, eikä niinkään vaatteiden väriin, muotoon tai kokoon nojautuva käsite.  Pohjimmiltaan häpeän kokemukset nojautuvat yhteiskunnallisiin normeihin tai näennäisiin normeihin, sillä varmasti on paikkakuntalaiseen hierarkiaan liittyviä erilaisuuksia tai eriarvoisuuksia. Liittyen häpeän kokemuksiin ylipäätään. Esimerkiksi silloin kun ajatellaan vanhemmuutta. Jos vanhemmuudessa tai tavassa, jolla lapsia kasvatetaan sisältyy paljon rajoituksia ja sääntöjä  niin silloin voi tälle tietylle lapselle kasvaa paljon sisäisiä kytköksiä ja viitteitä häpeään. Mikäli lapsi kokee, ettei siellä kasvuympäristön rajoituksien viidakossa saa kokea vapautta toteuttaa itseään. Lähinnä siksi, ettei vanhemmuudessa välttämättä osata kiireen keskellä huomioida ja erottaa pahansuopaista käyttäytymistä, varsinkaan silloin kun lapsi leimataan voimakkaasti pahaksi. Eritoten silloin jos pelkästään käyttäytyminen on ollut epämiellyttävää. Mielestäni on tärkeää korostaa myös vanhemmuuden roolissa sitä, että puhutaan käyttäytymisestä, eikä ihmisestä.  Silloin kun pohdimme pelkästään käyttäytymistä, osaamme arvostaa ihmisyyttä vaikka käytös voikin hetkittäin olla mielestämme vääränlainen. 


Näin osaamme sen avulla kuitenkin pohjata argumenttimme todellisiin asioihin, joita on tapahtunut, eikä siten riidellä ihmisten kesken vaan osaamme neuvotella oikeista asioista. Tapahtuneista tunne sidoksista, jotka juontavat juurensa, jostain tietynlaisesta käyttäytymisen tavasta, joka on kohdennettu tietyllä tavalla. Tietysti se vaihtelee, kuinka  erilaiset ihmiset osaavat käsitellä näitä kokemuksellisia sidoksia omiin tunteisiin, jotka voivat johtua sieltä tietyistä menneisyyden kokemuksista. Lähinnä siksi, että joku voi olla liian voimakkaasti latautunut vastaavissa tilanteissa, vaikkei se nykyinen tilanne ole niin uhkaava kuin, mitä aikaisempi vastaava kokemus oli tai antoi viitteitä.  Tämä on mielestäni selkeä haaste silloin kun tahdomme oikeasti oppia tuntemaan toinen toisemme täällä yhteisössä paremmin. Yksi osa-alue, joka pitää myös tässä yhteydessä mainita voi olla se, että koulutustausta voi tuoda omanlaisen tekijän yhtälöön, jolla on soppansa pelissä, häpeän kokemuksissa. Mikäli on oikein vahva akateeminen tausta niin siten on voinut myös muodostua vahvat tunne sidokset itselle tärkeiksi asioissa, kokemuksien pohjalta, eikä silloin osaa välttämättä samastua sellaisen henkilön saappaisiin, joka tulee erilaisista kasvuolosuhteista. Yksi käytännön esimerkki on vaikka taloudellinen asema perheessä tai siellä taustalla. Jos lapsi elää aina turvattua elämää taloudellisesti, kasvu olosuhteissa kuin myös aikuisuudessa niin silloin hänellä voi teettää suurta vaikeutta nähdä maailma sellaisen ihmisen silmin, joka ei ole aina saanut sitä taloudellista turvaa elämälleen.  Tunnepuolen osalta nämä kaksi ihmistä elävät täysin erilaisessa maailmankuvassa. Mikä lääkkeeksi? Lääke on mielestäni siinä, että opettelee vain kuuntelemaan sitä toisen ihmisen tarinaa tai kuvausta hänen tilanteestaan. Keskeyttämättä tuota puheen sorinaa. Silloin voi kuunnella, mitään kommentoimatta, mitään tuomitsematta. Silloin voi ottaa sen kuuntelijan roolin. Häpeän kokemukset vähenee kun saa osaksi hyväksyntää sille kokemalleen tuskalle, eikä se tarkoita sääliä. Hyväksyntä auttaa kasvamaan kohti muutosta, johon tahtoo aikuisten oikeasti edetä. Siten voi edetä vahvasti kohti sitä unelmaa, jonka sisimmässään kantaa.  
Laulut : : Kappaleet : : Songs

Hyvää vappua kaikille! 


maanantai 22. huhtikuuta 2019
Rutiinit


Hei! 


Tänään tulin kertomaan rutiineista. Näillä alueilla liikkuessa ne tuovat sitä turvaa ja luonnollista kanssakäymistä, jota moni etsii ja hakee. Varsinkin silloin kun tahtoo perustaa perheen tai ylipäätään aloittaa ihmissuhteen. Rutiinien haaste syntyy mielestäni niillä alueilla, jossa se tukahduttaa luovuuden.  Rakastan seurata niitä ihmisiä, joilla on syntynyt nämä rutiinit täysin luonnollisena seurauksena, heidän yhteisestä taipaleestaan johtuen. Vuosien saatossa. Nämä rutiinit muodostavat sen yhtenäisen sävelen juuri heidän suhteessaan, täydelliseen muottiinsa. Hyvin usein käy niin, että ihmiset kadottavat yhteyden näihin rutiineihin tai ainakin niiden syvällisempään merkitykseen (alkuperäiseen tarkoitukseen) ja näin ollen rakkaus alkaa kuihtumaan juuri kyseisten ihmisten keskuudessa. Siksi suosin paljon sitä, että rikotaan hyvillä mielin ja positiivisin aikomuksin näitä pitkään muodostuneita rutiineja.

*

Yhtään väheksymättä niitä rutiineja, joista on oikeasti hyötyä. Silloin kun rutiinit tuovat sen turvallisuuden ja luottamuksen tunteen, niin silloin ne myös palvelevat sitä yhteyttä, jota moni tahtoo säilyttää ja ylläpitää. Mainitsin aikaisemmassa kappaleessa sen, että rutiineja on hyvä välillä rikkoa, jotta ne voivat tuoda sen alkuperäisen syyn konkreettisemmaksi. Varmistaa sen syyn, jonka vuoksi nämä rutiinit ovat syntyneet. Kuitenkin tuo syy-seuraussuhde joutuu tilanteiden mukaan koetukselle. Mielestäni hyvä niin, koska tällaisilla hetkillä kysytään sitä, kuinka vahva tuon tietyn ihmisen sitoumus on pysyä lojaalina tuolle tietyn rutiinin tarkoitukselle. Tarkoitus ja merkitys on kuitenkin aina uudelleen määritettävissä. Onneksi. Sillä siten me voimme luoda sellaisen suhteen kuin tahdomme.
Songs :: Kappaleet 

Alan Walker x David Whistle - Routine

Steven Wilson - Routine

*

Voi hyvin, tunne vapautta ja me tavataan taas


lauantai 13. huhtikuuta 2019
Hei! 
Olen tässä viikon aikana pohdiskellut, tunnevastuu käsitettä.  Mielestäni erittäin oleellinen aihe. Toimivan vuorovaikutuksen osalta.
-


Oletko miettinyt, mitä tunnevastuu tarkoittaa?

(ks. alla oleva video)Tänään tulin kertomaan muutaman sanan tunnevastuusta. Kun ajatellaan sellaista ihmistä, joka kantaa vastuun omista tunteistaan niin hän sallii sellaisen käyttäytymisen myös toisille. Toisin sanoen hän hyväksyy heidän tunteiden ilmaisut. Toki näitä ilmaisutapoja voi olla monenlaisia.  Sellainen käyttäytyminen, jossa otetaan vastuu omista tunteista, ei herätä närää, kitkaa tai hankaluuksia ihmissuhteissa, koska pohjimmiltaan siellä on halu kantaa vastuu omista tunteista. Välillä tarvitaan vain lisää työkaluja, kantaa tuo vastuu eheämmin. 

*

Jokainen terve ja hyväntahtoinen kokemus tunnetyöskentely alueilla, auttaa ihmistä kasvamaan entistä paremmaksi hänen neuvottelutaidoissa. Kuten usein on kerrottu, jokaista koetinkiveä ei tarvitse pitää uhkana elämälle vaan tärkeämpää on nähdä ne haasteet mahdollisuutena kasvaa ihmisenä vahvemmaksi.  Tällaisia mietteitä tällä kertaa. Toimin tosiaan täällä Rovaniemellä hyvinvointivalmentajan sekä urheiluhierojan tehtävissä. Mikäli tahdot pysyä kartalla niin laita ihmeessä tämä kanava tilaukseen JA lisää päivityksiä tulee aina aika -ajoin instagram tilille sekä facebook tilille.

*


Tunne vapautta, voi hyvin ja elä terveenä ja me tavataan taas!


-


-
(Find the translation into my youtube account)
Feel free, be well and we meet again
-

Songs :: Laulut


-

namaste

tiistai 26. maaliskuuta 2019
Hei! Olen Jari Kenttämaa
Hyvinvointialan yrittäjä Rovaniemeltä.

Mitä tarkoittaa käsitteenä olla voimakas ihminen?

(ks. alla oleva video)

Nykyään tulee se tunne, että se on pelkästään jotain fyysistä. Kauneutta, vahvuutta ja hienoja vaatteita. Varsinkin kun katsoo nykyajan some-kulttuuria. Mielestäni vahvuus on jotain sisäistä. Sellaista voimaa, joka ei murru, kaadu tai lopu siihen jos joku ei hyväksy tai vaikka nauraa sinun unelmille. 


Vahva ihminen pitää kiinni ja jatkaa unelmointia. Keskittyy ja tekee säntillisesti töitä ja liikkuu kohti sitä visiota, jonka sisuksissaan kokee vahvasti omaksi totuudeksi.  Hyvin usein mielletään todeksi se, että sisäinen ajatus- ja tunnetyöskentely on jotain femiinistä puuhaa. Ulkoinen voima ja näyttävyys, mahtailu ja mahtipontisuus on sitä miehistä testosteronia, jonka tulee tietysti näkyä ja kuulua kauas, jotta voidaan oikeasti pitää ihminen oikeanlaisena miehenä, jota ympäristö odottaa ja toivoo.Rohkenen kuitenkin olla erimieltä tästä asiasta. Miksi? Lähinnä siksi että vahvuus piilee siellä femiinisillä alueilla, yhtälailla kuin maskuliinisilla alueilla.  Trikki onkin siinä, kuinka opimme tunnistamaan sen hetken taian tilaisuuden, jossa sietää oppia navigoimaan näillä molemmilla alueilla, silloin kun se on oikeudenmukaista ja tarpeellista, toimiaksemme parhaalla mahdollisella tavalla. Ihmisenä. Erilaisissa elämän tilanteissa ja elämänkokemuksissa, niin ikään jotta selviytyisimme ehjin nahoin kaikenlaisista haasteista. Toinen yleinen, jopa näkyvä haaste tulee mielestäni niillä alueilla, missä naiset ovat muuttumassa lähes miehisyyden symboleiksi. Toisin sanoen osa naiseudesta on hukkumassa miehisyyden maailman alle, joka myös näkyy ihmissuhteissa tietynlaisena haasteena, koska naiseus hyvin usein tukahdutetaan sellaisissa ihmissuhteissa, joissa molemmilla on näennäisesti se miehinen profiili voimakkaampi. Kuitenkin nämä haastavat tilanteet ja ihmissuhde kokemukset voidaan lähteä muuttamaan siten, että kaikki tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Rakentavan vuorovaikutuksen avulla. Silloin kuullaan ja kuunnellaan. Keskustellaan ja vuorovaikutetaan. Mitä se vaatii? Omistavan egon riisumista, kerta toisensa jälkeen, jotta emme riitele ominaispiirteistä vaan käyttäytymisestä. Silloin kun pohdimme käyttäytymistä, se on aina muokattavissa. Näin ollen se on rakennusmateriaalia yhteyden syntymiselle. Luonnollisesti se on maaperä hyville vuorovaikutustaidoille. jep. Tämmöisiä mietteitä tällä kertaa. Kirjoitan blogia sieltä voi seurata ajatuksia ja näkemyksiäni. Instagram tili päivittyy mietelauseilla aina aika -ajoin ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ylipäätään päivittyy siellä. Youtube kanavalla on myös videoita, joita voi käydä tutkailemassa. Lisäksi minulla on ilmainen kanta-asiakaskortti käytössä ja niitä saa minun kautta. Se toimii yli 45:ssä maassa ja siihen on liitetty tuhansia nettikauppoja. Siihen tulee mukaan yrittäjiä kokoajan, joten kannattaa pysyä myös kuulolla sen osalta. 

Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!

(translation coming soon into my youtube channel)Lisää:

Facebook / hyvinvointivalmennus / wellness coaching

Nettisivut // website

@jarikenttamaa Instagramnamaste

torstai 14. maaliskuuta 2019Kenttämaa Jari tässä hei!
(ks. alla oleva video)


Olen hyvinvointialan yrittäjä. Rovaniemeltä. Tänään tulin selventämään hyvinvointivalmennuksen alla olevaa osiota, jonka olen nimennyt tunnteyöskentelyksi. Se, miksi tahdoin luoda tämän palvelun, johtuu oikeastaan siitä, että huomasin suurimpien ihmissuhde haasteiden olevan siellä tunnetyöskentelyn saralla. 

*
Näen tämän palvelun hyödylliseksi juuri siksi, että se auttaa tasapainoittamaan sitä tunnemaisemaa siellä ihmissuhteiden keskuudessa. Auttaa tasapainoittamaan sitä hallintaa, ymmärrystä ja soveltamista siellä käytännössä. 
-
Palvelukokonaisuus voidaan aloittaa asiakkaan kanssa esimerkiksi ilmaisella katselmuksella siitä, mitä nämä tietyn asiakkaan tunnetyöskentelyn alueet ovat. Tässä vaiheessa käydään läpi ne keskeisimmät haastealueet ja aihealueet, joita juuri tällä kyseisellä asiakkaalla on tunnetyöskentelyn saralle. Sitten kun nämä alueet on jossain määrin saatu selville, niin sitten siirrytään sinne konkreettiseen tekemiseen. Siinä on 3. steppiä. 
*
-1.Steppi


Tässä vaiheessa lähdetään tekemään se kyseisen asiakkaan (minä oy) kartoitus. Käydään läpi tietyt elementit. Pohjarakenne / valurakenne, josta lähdetään muokkaamaan niitä käytännön ainesosia sinne arkeen sovellettavaksi ja kokeiltavaksi.
-
2.steppi
Tämä on se vaihe, jossa lähdetään kokeilemaan niitä sielä käytännössä ja harjoitellaan niitä ykkösvaiheessa huomattuja elementtejä sielä käytännössä. Tietyn kokeiluvaiheen jälkeen, siirrytään vaiheeseen kolme.
-
3. Steppi.
Käydään yhteenveto läpi siitä mikä toimi ja mikä ei. Lisäksi tietty tutkitaan se, että miks jokin juttu ei toiminu kokeilujaksolla. Sitten vaan muokkaillaan sitä mukaa, mitä tarpeita ilmenee, jotta saadaan homma pelittään sielä arjen tiimellyksessä. 


*
-

Näin simppelisti. Tarjoan erilaisia metodeja ja työkaluja sinne arkeen soveltuvaksi kokonaisuudeksi. Tosiaan se ihan perusvaihde on siinä ilmainen ja mulla on myös kanta-asiakaskortti olemassa, joka toimii yli 45 maassa, ja sekin on ilmainen kannattaa myös sekin hyödyntää siinä samalla ja se on myös täysin ilmainen, joten kannattaa sekin siinä hyödyntää samalla.


*

Tosiaan jos näistä jäi jotain mieleen kysyttävää niin kannattaa soittaa, laittaa viestiä tai ottaa yhteyttä muutoin ja lisää videoita löytyy youtube kanavalla, facebookissa ja kirjoitan myös ihmissuhde blogia, joten sitä kautta voi myös tutustua minun aiheisiin. Kannattaa laittaa myös tämä kanava tilaukseen, sillä tulen luomaan näitä videoita aina aika-ajoin. 
-
Voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas!

-
(subtitles coming soon)Feel free, Be well and we meet again! 


Namaste