Translate

Blogiarkisto

Etsi blogista omalla hakunimikkeellä

sunnuntai 20. tammikuuta 2019Hei!
Tällä kertaa tulin selventämään tätä hyvinvointivalmennus palvelua.


-
-

Pääasiallisimmat aihe alueet:


1. Urheiluvalmennus


2.Kehotyöskentely


3. Tunnetyöskentely(inner Emotional work)


*


*

1. Urheiluvalmennus

- Huolelliset alkulämmittelyt
- Hyvät apuliikkeet(miten ja miksi)
- Ergonominen painonnostotekniikka (alkeet)
- Hyvä palautuminen ja tehokaslihashuolto
(ohjatut harjoitteet omatoimiseen harjoitteluun)
*

*

2. Kehotyöskentely

- Hengitysharjoitteet
- Hiljentymisharjoitteet
- Liikeharjoitteet
*
*

3. Tunne - työskentely

(Inner Emotional work)

- Ajatus- ja uskomusmallien työstäminen
- Ihmissuhde aiheet ja tilanteet
( käytännön tilanteet ja harjoitteet )
-
Ks. alla oleva video, jossa myös kuvaus palveluihin.

-


(Subtitles coming soon)
Lisää näkemyksiä facebook sivuilla.


*

Hyvää alkavaa viikkoa.Tunne vapautta, elä terveenä ja me tavataan taas.

*

Feel free, be well and we meet again!

-


Namaste

torstai 17. tammikuuta 2019


.
.
.

Hei!


Hyvinvointivalmentajan tarkoitus ja rooli


Hi! 

Wellness tutor and the role of the guide

(subtitled into my youtube channel)


Namaste

.
.
.keskiviikko 16. tammikuuta 2019Namaste!Palautteen antaminenOletko miettinyt sitä, kuinka antaa palautetta? 
Tänään tahdon kertoa muutaman sanan palautteen antamisesta. Aiheeseen on olemassa varmasti lukematon määrä kirjallisuutta.  Seuraavassa minun lyhyt näkemys aiheeseen. Silloin kun antaa muille tilaa kasvaa ihmisenä, ei välttämättä puutu jokaiseen sanaan ja eleeseen, joka osoittautuu myös itselle mahdollisuudeksi kasvaa ihmisenä. Varsinkin silloin kun tuo tapahtuma, ei aiheuta välitöntä haittaa kenellekään, joko henkisesti tai fyysisesti. Näin ollen, kuvioihin astuu mukaan, oma henkinen kasvu. Tällaisissa tilanteissa on hienotunteisuus avain asemassa, mikäli mielimme oikeasti rakastaa. Rakkaus on välitön ja niin ikään ehdoton. Siksi uskon sydämessäni todeksi sen, että omia ehtoja on pakko tutkia ja työstää vuorovaikutuksellisessa ihmissuhteessa. Varsinkin silloin jos kokee tärkeäksi pysyä yhdessä. Näin ollen rakkauden kyky, taito ja kapasiteetti on yhtäkuin ne kehon lihakset, joita tulee kehittää siellä salilla ja palauttaa lepo pituuteensa välipäivinä. Rennot lihakset toimivat ja liikkuvat paremmin. Rakkaudessa ja elämässä ylipäätään, tarvitaan toimintakykyisiä lihaksia, ajatuksia ja toimintoja, jotta voimme oikeasti elää ja hengittää siellä rakkauden turvasatamassa. Yhdessä tai erikseen. 


Palaute, joka annetaan eheästi, voi sisältää rakentavaa kritiikkiä. Tällainen kritiikki osataan myös vastaanottaa kehitys ehdotuksena, eikä se silloin ole tuomio, joka lopettaa toiminnan. Palautteen antamisessa voi kehittyä yhtälailla kuin, missä tahansa lajissa, jossa tahdotaan löytää se oma paras mahdollinen kyky suoriutua hyvin.

Kappaleita ja muuta ::: Songs and stuff-


-


-


Toivon, että tästä on hyötyä siellä käytännön arjessa.

*

Hapekasta rakkautta tulevalle viikolle.


torstai 10. tammikuuta 2019


Namaste

Hi there!

Now you can find this latest clip with subtitles.
Topic goes around the changes of our personal behaviour and the growth potential.Henkilökohtainen muutos ja kasvuTällä videolla luon pienen katsauksen ihmissuhde aiheisiin liittyen ja henkilökohtaisen kasvun sekä muutoksen saralle tuon pari vinkkiä ja näkemystä, joista voi olla hyötyä siellä arjen ihmissuhteissa.

Namaste

maanantai 7. tammikuuta 2019

NamasteTietoinen TunnetyhjiöHei! 

Tänään tulin kertomaan seuraavaa tärkeää näkemystä. Mielestäni tämä on erittäin olennaista ymmärtää, käsittää, tiedostaa ja viedä sinne käytännön arjen elämään. Tietoinen tunnetyhjiö menetelmä, asettuu hyväksi ja toimivaksi ratkaisuksi silloin kun kokee vetovoimaa johonkin ystävän kumppaniin. Se, mitä tarkoitan tällä, käy ilmi silloin kun jonkun ystävän naisystävä tai miesystävä vaikuttaa viehättävältä. Näin ollen koemme vetoa tuohon kyseiseen henkilöön joko seksuaalisesti tai jotenkin muutoin. Mielestäni silloin on hyvä tunnustaa ja tunnistaa tuo vetovoima itselleen. Näin ollen tämä tunne voidaan hyväksyä osaksi itseä, jotta voi tehdä ratkaisun tai valinnan, mitä sen tunteen kanssa tekee. Silloin voimme määrittää sen toiminnan. Silloin, ei tapahdu pelkästään reagointia tuon tunteen pohjalta. Mikäli vain reagoi, niin silloin voi menettää kehon hallinnan tuolle tunnereaktiolle.


Miksi pidän tätä tärkeänä. Syy on oikeastaan siinä, että silloin kun me opimme hallitsemaan seksuaalista viettiä, joka sisimmässämme elää, se ei hallitse meidän olemustamme kokonaan. Seksuaalinen vietti voi toki riepotella ihmistä toisinaan. Sen hallitseminen ymmärryksen ja tietoisen käyttäytymisen tasolla on kuitenkin olennaista ymmärtää siellä käytännössä, mikäli mielimme olla tasapainoisia ihmisiä silloin kun olemme vuorovaikutuksessa erilaisissa yhteisöissä. Yhteisöllisyys on tärkeää ja silloin mielestäni hienotunteisuus on suuressa roolissa ja avainasemassa ystävyyden ja todellisen rakkauden mailla. 


Mikä tekee rakastamisesta haastavaa? Mielestäni rakkauden tavoissa on haastavaa se, että se voi olla niin hienotunteista, että se soljuu siellä arjessa lähes huomaamattomana. Rakastava ihminen kykenee muokkaamaan käytöstään ympäristöön, joka tietysti toisinaan voi kadota sen henkilön meluun, joka tahtoo olla eniten esillä. Kuitenkin  rakastava ihminen sallii jokaiselle sen tilan, jossa hän voi tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ei tämä tietenkään yhdenkään rakkautta kaipaavan tyhjiötä täytä. Tyhjiö täyttyy yleensä vain silloin kun se täytetään tai annetaan täyttyä. Vain avoin tila voi täyttyä. Songs  ::  Laulut:-


-


-


-
Tunne vapautta, elä terveenä ja tavataan taas!


Avoimuutta rakkaudelle


Namaste

-


sunnuntai 6. tammikuuta 2019

Namaste

Suppeat ihmiset

(päivän mietelause)


Suppeat ihmiset, eivät ymmärrä rakkautta, koska niitä rajoittavat heidän oletukset sen 
todellisuudesta. Avoin mieli heijastaa suhdetta siihen, koko ajan. 

- Jari Kenttämaa - 


*

*Narrow minded people

(Quote of the day)

Narrow minded people, can't understand love, because they are limited 
by their assumptions of the reality of it. Open mind reflect in the relation with it, 
all the time. 

- Jari Kenttämaa -
Namaste
keskiviikko 2. tammikuuta 2019
Namaste

Positiivinen psykologia

(päivän mietelause)
Positiivinen psykologia neuvoo meitä pysymään optimistisena. Joskus meidän täytyy elää tuskallisen kokemuksen kautta, vain ymmärtääksemme sitä paremmin. Sen jälkeen voimme muuttaa kipua, lähemmäs optimistisia näkemyksiä.


- Jari Kenttämaa - 


*

*Positive psychology

(Quote of the day)
Positive psychology advises us to remain optimistic. Sometimes we have to live trough the painful experience, only to understand it more clearly. After that we can change our direction, closer to the optimistic view. 

- Jari Kenttämaa -
Namastetiistai 1. tammikuuta 2019


NamasteHei! 
Nyt on yhteenvedon aika. 
MennytMenneet vuodet kertovat sen lähtökohdan, josta olen oman matkani aloittanut. 
Nuo kokemukset ovat auttaneet minua selkeyttämään sitä, kuka minä olen ihmisenä. Tiedän onneksi todeksi sen, että nuo tietyt kokemukset, eivät määritä minua ihmisenä. Jokainen valinta, jonka olen menneisyydessä tehnyt pohjautuu niihin tietoihin ja taitoihin, joita minulla on ollut sillä hetkellä käsillä, tuota valintaa tehdessä. Siksi voin tuntea suurta vapautta näiden muistojen kanssa juuri nyt. 
NykyinenNykyään koen erilaisia haasteita kuin aiemmin, sillä olenhan muuttunut siitä lähtöpisteestä,   josta aloitin aikoinaan tämän oman prosessin, joka johtaa muutoksineen siihen suuntaan, johon olen sitä tällä hetkellä viemässä. Tiedän näin ollen todeksi sen, että juuri nyt. Juuri tällä hetkellä kykenen vaikuttamaan yllättävän paljon siihen, kuinka reagoin ympärillä vallitseviin olosuhteisiin. Voin päättää sen, kuinka reagoin siihen, mitä minulle sanotaan. Voin valita puristaa nyrkillä  otteeni kiinni tai voin valita päästää irti avoimin kämmenin. Voin myös päättää olenko valmis,  näihin elämän tarjoamiin muutoksiin. 


Tuleva


Tuleva on varmasti mielenkiintoinen. sen olen päättänyt jo aikoja sitten. Tuleva näyttää jo  hieman merkkejään siitä suunnasta, johon olen etenemässä tällä hetkellä. Tuleva näyttää yrittäjän näkökulmista positiiviselta, voin havaita jo merkkejä siitä kasvusta, mihin suuntaan yritykseni on kasvamassa. Näen uusia aluevaltauksia, jonne voin lähteä toimintaani kuljettamaan, mikäli niin valitsen. Uskallan rohkeasti väittää, että minä valitsen sen. Vain he etenevät kohti uljasta tulevaisuutta, jotka tarttuvat hyviin juttuihin ja niihin haasteisiin, jotka vaikuttavat monelta kantilta katsottuna mielenkiintoisilta. Tietysti tuleva voi herättää myös pelon tuntemuksia ja se on täysin luonnollista, ainakin niin kauan kuin ihminen tallustaa täällä.  Muutoksen pelko voi kuitenkin estää sen kehityksen, jota ihminen tarvitsee kasvaakseen vahvemmaksi. Enkä tässä asiayhteydessä puhu vain fyysisestä vahvuudesta. Puhun myös siitä henkisestä vahvuudesta, johon hyvin usein kaikki tämä meidän henkilökohtainen fyysinen voimamme nojautuu. 


Loppukaneetti 


Olen kiitollinen  kaikista  uusista  ystävistä ja kavereista, joita olen vuonna 2018 saanut  elämääni  lisää. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut ylläpitää jo vuosia jatkuneita ystävyyssuhteita.   Näin ollen voin julistaa  eläväksi totuudeksi sen, että vain jaettu ilo on todellista onnea ja vaurautta. 

Songs:  //  Laulut:
*

_

_

-
Antoisaa alkavaa vuottaNamaste
sunnuntai 30. joulukuuta 2018Hi!
(Suomeksi alla)

There are many things for to maintaining the health. Different methods, through thoughts, physical training and many other different concepts. In many cases, the diet programs are included to this transformation.
_

Have you been thinking recently, how to maintain love in your life and relationships? Either as a constant balance to maintaining it or by adding it to the most important human relationships?

-

In fact, I really love to investigate these topics and produce the variety material related to it. You can find more my ideas from my blog and I have also the active youtube channel. My health Services can be found, for both aspects, for the physical health and the mental well-being. The physical side is arranged in the form of a massage therapy and muscle maintenance. Something extra for the Athlete's. Special treatment for the athlete. Usually it goes well for competitive athletes and more active customers.

-
Mental well-being and preparation for those issues is the one part of the range of my services. This service can be utilized in the field of the body awareness training, which can always include breathing exercises, relaxation exercises or work ethics with the mind and belief structures.

-
Best wishes from Well-being coach and sports massage therapist,
Jari Kenttämaa, Rovaniemi. 30th of December 2018

-
Visiting address can be found at Ainonkatu 1, Rovaniemi
Other contacts: Skype, phone, email.
+358 407 483 549 // jarikenttamaa@gmail.com
-

More information

/ websites / nettisivut

www.jarikenttamaa.com


*

*

*

Hei!

Nykyään puhutaan paljon terveyden ylläpitämisestä. Eri tavoin ja menetelmin. Treenien kautta vaikuttamalla ja monin erilaisin käsittein. Lisäksi ruokavalio sitoutuu tähän muokkaamisen maailmankatsomukseen. Oletko sinä pohtinut viime aikoina, kuinka ylläpitää rakkautta, joko vakiona ennallaan tai lisäämällä sen määrää siinä itselle tärkeimmässä ihmissuhteessa?
-

Itse olen tosiaan pohdiskellut tuota aihetta erilaisin tavoin ja menetelmin. Blogi päivittyy aika-ajoin sekä youtube kanavalla lisää aiheita. Palveluita löytyy niin fyysisen terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen kuin myös henkiseen jaksamiseen. Fyysinen puoli järjestyy hierontojen merkeissä. Lisäksi urheilijan erikoiskäsittely palvelu soveltuu kilpaurheilijoille ja aktiivisemmin liikkuville asiakkaille.

-

Lisäksi henkinen jaksaminen on monille tärkeä tavoite elämässä. Näin ollen mentaalivalmennus kuuluu minun palvelujen kirjoon. Tämän palvelun voi hyödyntää esimerkiksi kehotyöskentelyn saralla, johon voi sisältyä aina tarpeiden mukaan hengitysharjoitteet, rentoutusharjoitteet ja/tai ajatus- ja uskomusrakenteiden työstäminen.
-

Yt. Hyvinvointivalmentaja sekä urheiluhieroja
Jari Kenttämaa Rovaniemi 30.12.2018 Vastaanotto löytyy: Ainonkadulla, Rovaniemellä. Lisäksi skype, puh ja nettisivut käytössä. 040 748 3549


Lisätiedot:Namaste


Hei!
(english below)

Etsitkö parempia ja tehokkaampia tapoja keskittymiskyvyn lisäämiseen?
_

Oletko vielä kokeillut erilaisia hiljentymisen metodeja?
Toisinaan levoton mieli ja keho kaipaa liikettä rauhoittuakseen vaikka visualisointi harjoitteen avulla.

-

Toisinaan keho tarvitsee syvää rentoutumisen tilaa ja mahdollisuutta sille. Toisinaan pelkkä hengitysharjoitus rauhoittaa.

-

Mikäli tahdot kuulla lisää, niin voidaan varata aika ja kartoittaa yhdessä sitä sinulle parhainta vaihtoehtoa.

040 7483549 / jarikenttamaa@gmail.com

Lisätietoja myös nettisivuilta


www.jarikenttamaa.com


*

*


Hi!

Are you looking for the better and more effective ways to increase your concentration skills?

_

Have you ever tried different silencing methods?
Occasionally, the restless mind and body need the certain movement to calm down, sometimes thoughts and visualization practice can be a helpful tool.

-

Occasionally, the body needs a deep state of relaxation and the possibility for it. Occasionally, the breathing exercise alone calms down the mind and body.

-

If you want to hear more, you can do the reservation time and we can start mapping the best option for you.

+358 40 7483549 / jarikenttamaa@gmail.com

You can also find more information on the website


perjantai 21. joulukuuta 2018NamasteJoulun erinomaisuusHei! Toivon, että sinun joulun aika on alkanut hyvin. Mielestäni joulu voi olla erikoinen ja suorastaan erinomainen silloin kun panostamme ihmissuhteisiin samantyyppisellä innokkuudella, jonka turvin ostamme lahjoja kaupoista. Uskon vahvasti siihen, että jokainen tahtoo joka tapauksessa tehdä parhaansa. Ymmärrän, että lahjojen osto voi tuottaa päänvaivaa monille ihmisille. Luova läheisyys on mielestäni hyvä pitää avainasemassa, lähimmäisten kanssakäymisissä. Rakkauden näkemykset ovat siinä mielessä merkityksellisiä, että voimme luoda niistä seikkaperäisiä, omalla tavallamme. Vilpitön iloitseminen toisten kanssa jaettuna kokemuksena on käsittääkseni se paras kokemus onnesta ja autuudesta. 


Heille, joilla on joku lähimmäinen kuollut joulun aikana joskus menneisyydessä, toivon voimia kestää näitä päiviä. Ei ole helppoa tuntea oloaan, onnen ja rauhan lähettilääksi jos sydämessään kokee surua. Toivon, että silloin muistuu mieleen jokin iloinen kokemus, jonka olet jakanut, hänen kanssa, jota ikävöit. Voimme nauttia elämästä aina silloin kun muistamme ilon, jota olemme kokeneet matkan varrella. Rakkauden näkemykset ovat yleensä aika mielenkiintoisia, koska hyvin usein koemme tarpeelliseksi tehdä jotain pelkästään velvollisuuden tunteesta. Toivon, ettei se vie kokonaan sitä voimaa hyvyydeltä. Velvollisuuden tunne, ei aina tarkoita hyviä asioita elämässä. Jälleen kerran nousee esiin aikomuksen voima. Kun teet jotain, määritä oma aikomuksesi sille ja olet vapaa, tuon toimen tuomista taakoista. Rakkaus kukoistaa rehellisessä vuorovaikutuksessa. Mielestäni on silti tärkeää huomioida hyvyys tuossa rehellisyydessä. Rehellinen ihminen on myös rehellinen omille tunteilleen, eikä siten vetoa muuhun totuuteen kuin siihen mitä sisimmässään kokee ja tuntee. Se on rehtiä vuorovaikutusta vailla vertaa. 


Yhteisö, on se joka luo meistä ihmisinä tärkeitä, silloin kun on se tila toteuttaa itseään, jotta voi luoda yhdessä jotain, toisten seurassa, saamme tuntea olomme merkitykselliseksi. Näin ollen hienotunteisuudessa on sydän paikallaan, jokaisessa elämänkokemuksessa. Välittäminen on hyvin usein aito, sydämen teko, joka heijastuu usein ilmeissä ja eleissä, joita ympäristölle osoitetaan. 
Christmas Songs, etc :: Joululauluja ym.**


**

Rauhaisaa tai aktiivista joulua.  Elä ja koe se täysin tuntein. Namaste